Hlavní obsah

longing [ˈlɒŋɪŋ]

Podstatné jméno

  • for sth, to do sth touha po čem, udělat cohave/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

Vyskytuje se v

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

last: at (long) lastkonečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.

long: So longTak zatím., Tak ahoj., Měj se.

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

long-term: the long termdlouhé období v plánování ap.

shot: long shotmálo nadějný pokus který přesto stojí za to

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

view: take the long viewuvažovat z dlouhodobého hlediska

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

ago: long agodávno

-armed: long-armeddlouhoruký

as: as long aspokud tak dlouho jak

distance: (long) distance glassesbrýle na dálku

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

haul: long-haul flightdálkový let

horned: long-horneddlouhorohý

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

long-haul: long haul flightdálkový let

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

long-range: long-range weather forecastdlouhodobá předpověď počasí

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

memory: long-time memorydlouhodobá paměť

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba

run: long-distance runběh na dlouhou trať

runner: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

seahorse: long-snouted seahorsekoníček mořský

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

ton: tech. long tonvelká tuna

unemployment: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

vacation: long vacationletní prázdniny

weekend: long weekendprodloužený víkend dovolená trvající několik dnů včetně víkendu

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

heck: a heck of a long timezatraceně dlouho

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

long-time: long-time memberdlouholetý člen

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání

any: not any more/longeruž ne