Hlavní obsah

vamos

Vyskytuje se v

carajo: ir al carajojít do hajzlu

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

chutar: ir que chutabýt lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačit

copa: ir(se) de copasjít na skleničku

espárrago: irse a freír espárragosjít do háje člověk, projekt ap.

fuera: con la lengua fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

grano: ir al granojít k jádru (věci)

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

ir: dejarse irvzdát se cíle ap.

juerga: ir de juergajít flámovat, vyrazit si

lengua: con la lengua afuera/fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

lugar: fuera de lugarnemístný, nepatřičný

mierda: irse alg a la mierdaskončit/být v hajzlu, jít do hajzlu

mundo: irse de este mundoodejít z tohoto světa zemřít

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

peor: ir de mal en peorjít od desíti k pěti

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

porra: irse a la porrajít do háje

qué: ¡Qué va!Kdepak!, Ani nápad!

rueda: ir sobre ruedasjít jako na drátkách dařit se

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

si: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

uso: fuera de usonepoužívaný, nenosící se

adelantado: ir adelantadojít napřed, jít vpředu

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

alterne: ir de alternejít se bavit/do společnosti

buscar: ir a buscar (a) alg(n)stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.

cama: irse a la camajít spát

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

compra: ir de comprasjít na nákup(y)

común: fuera de lo comúnneobvykle, nezvykle, mimořádně

desmedro: (ir) en desmedro de alg(být) na úkor čeho

detrás: andar/estar/ir detrás de alg(n)jít po kom/čem, hledat koho/co

detrimento: ir en detrimento de alg(n)být ke škodě/na újmu komu/čemu

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

vacaciones: ir de vacacionesjet na dovolenou

acampada: ir/salir de acampadajet do kempu/stanovat

adónde: ¿Adónde vas?Kam jdeš?

alocado: ir alocadojednat bezhlavě/ztřeštěně

atajo: tomar un atajo, ir por un atajojít zkratkou

autobús: ir en autobúsjet autobusem

avión: ir/viajar en aviónletět/cestovat letadlem

bicicleta: ir/montar en bicicletajet na kole

cacería: ir de caceríajít na hon

caza: ir de cazajít na lov

dónde: ¿(A) dónde vas?Kam jdeš?

excursión: ir de excursiónjet na výlet

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

nota: ir para notausilovat o vyznamenání

parranda: irse de parrandajít na tah flámovat

playa: ir a la playajít/jet k moři

por: ir por la callejít po ulici

puta: ir/andar de putasjít/chodit za děvkama

quién: ¿Con quién vas?S kým jdeš?

urna: ir/acudir a las urnasjít k urnám/volit

gala: ir/vestir de galamít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šaty

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

chodit: ir andandochodit pěšky

chtít se: Tengo que ir al baño.Chce se mi na záchod.

jakž: expr. ir tirandojít jakž takž o práci ap.

jet: ir en coche/trenjet autem/vlakem

jezdit: ir/montar en bicicleta, koníček practicar el ciclismojezdit na kole

jít: Voy a pie/andando.Jdu pěšky.

konat: ir de cuerpo, evacuar el vientre, obrarkonat potřebu vyprazdňovat se

kosmetika: ir al salón de bellezajít na kosmetiku

kutě: empiltrarse, irse a la cuchajít na kutě

mimo: estar fuera de serviciobýt mimo provoz

camino: ir su caminojít svou cestou, přen. jít si po své práci

na: ir a tomar una copajít na skleničku

naproti: ir a buscar a algnjít naproti komu

nebezpečí: fuera de peligro mimo nebezpečí

postavení: fuera de juego , órsay sport. postavení mimo hru

proti: ir contra/en contra de, llevar la contra a alg(n), oponerse a algbýt proti komu/čemu

proud: ir río abajo/arribaplout po proudu/proti proudu

provoz: fuera de serviciomimo provoz

přetrhnout se: mít moc práce andar/bailar/ir de coronilla, chtít se zavděčit despizcarsehovor. moci se přetrhnout

tam: fueratam venku

vlak: ir en trenjet vlakem

všechen, všechna, všechno: fuera de toda dudamimo vší pochybnost

aby: Tenía miedo de que él se fuera.Měla strach, aby neodešel.

být: estar en/fuera de casabýt doma/venku

cestovat: ir en avióncestovat letadlem

dát: ¿Qué vas a tomar?Co si dáš?

do: Me voy a la cama.Jdu do postele. jít spát

doktor: ir al médicojít k doktorovi

doprovázet: Fue acompañado pro su guardaespaldas.Doprovázela ho jeho ochranka.

dosah: fuera del alcance de los niñosmimo dosah dětí

doslech: fuera de alcance del oído, imposible de oírmimo doslech

dovolená: ir de vacacionesjet na dovolenou

exkurze: ir de excursión a algjet na exkurzi kam

hezky: ¡Qué todo os vaya bien!Mějte se hezky!

hora: ir a la montaña, jet lyžovat ir a esquiarjet na hory

hrát: Vamos a jugar a las cartas.Zahrajeme si karty.

jakkoli: Sea como sea., kniž. Sea como fuere.Ať je tomu jakkoli.

jih: ir al surjít na jih

jíst: No voy a comer.Nebudu jíst.

kam: ¿Adónde vas?Kam jdeš?

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

klepnout: ¡Me va a dar algo!expr. Mě z toho klepne!

kolem: ir de pasojet kolem

koncert: ir a un conciertojít na koncert

koupat se: Voy a bañarme.Jdu se koupat.

křtít: Fue bautizado en...Byl křtěn v...

kůň: montar/ir a caballo jet na koni

lov: ir de cazajít na lov

lyžovat: ir a esquiarjít/jet lyžovat

metro: ir en metrojet metrem

moře: ir a la playajet k moři

muset: Tengo que ir al lavabo.Musím jít na záchod.

nákup: ir a comprar, (ir a) hacer la comprajít na nákup

návštěva: ir de visita, ir a visitar a algnjít na návštěvu ke komu

nejraději: Preferiría no ir ahí.Nejraději bych tam nechodil.

nemuset: No tienes por qué ir allí.Nemusíš tam jít.

než: Antes de que te vayas ...Než odejdeš ...

odcházet: Me voy.Odcházím.

odjet: Se ha ido al trabajo.Odjel do práce.

odtud: Desde aquí no se ve nada.Odtud není nic vidět.

on: Voy con él.Půjdu s ním.

pěšky: ir a piejít pěšky

pít: ¿Qué va a tomar?Co budete pít?