Hlavní obsah

unir

Vyskytuje se v

aguja: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

barbaridad: una barbaridadmoře, spousta, fůra velké množství

bestialidad: una bestialidadhrozně moc, ohromné množství, ohromně

burrada: una burradahromada, fůra, moře velké množství

buscar: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

cualquiera: ser un(a) cualquierabýt obyčejný smrtelník

echar: echar una mano/un cablepodat pomocnou ruku

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

juerga: correrse una juergaflámovat si, prohýřit noc

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

mano: echar una manopomoci

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

otro: uno tras otrojeden za druhým, po řadě

sentada: de una sentadana posezení, najednou

tanto: uno de tantosjeden z mnoha/tolika

tirada: de una tiradanajednou, naráz, jedním tahem

tumba: ser una tumbamlčet jako hrob

uno: a unaspolečně, najednou

uno: cada unokaždý (člověk)

vez: de una vezkonečně přestat ap.

cabezada: hovor. echar una cabezadadát si dvacet, zdřímnout si

carcajada: soltar una carcajadavybuchnout smíchy

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

castaña: pegarse una castaña contra algbouchnout se, třísknout se o co

celada: tender una celadanastražit past/léčku

cita: acordar/concertar una citadomluvit si schůzku

curva: coger/tomar una curvaprojet/vybrat zatáčku

determinación: tomar una determinaciónrozhodnout se

escapada: hacer una escapada a alg(od)skočit si, zajet si kam nakrátko

fortuna: amasar una fortunanahromadit velké jmění

forzar: forzar una sonrisanuceně se usmát, pokusit se o úsměv

incógnita: mat. ecuación de una incógnitarovnice o jedné neznámé

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

llamada: hacer una llamada(za)telefonovat, (za)volat

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

por: uno por unopo jednom, jeden za druhým

querella: presentar (una) querella contra algnpodat žalobu na koho

adivinanza: resolver una adivinanzavyřešit hádanku

atender: atender una llamada telefónicavyřídit telefonický hovor

audiencia: conceder una audiencia a algnpřijmout koho, udělit audienci komu panovník

bofetada: dar/pegar una bofetadadát/vlepit facku

cada: cada uno/cualkaždý člověk

coma: uno coma seisjedna celá šest

diagnosis: hacer una diagnosisstanovit diagnózu

ducha: tomar una ducha(o)sprchovat se

en: en una semanado týdne, za týden

excepción: hacer una excepción(u)dělat výjimku

genuflexión: hacer una genuflexiónpokleknout

haber: ¿Hay una farmacia por aquí?Je tu někde lékárna?

paliza: dar una paliza a algnzmlátit koho, napráskat, namlátit komu

palmada: dar unas palmadaszatleskat

párrafo: párrafo de una leyodstavec zákona

prohibición: levantar una prohibiciónzrušit zákaz

tras: uno tras otrojeden za druhým

uno: Es la una.Je jedna (hodina).

vuelta: dar una vuelta por algprojít se kde

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

máquina: trabajar como una máquinapracovat jako stroj dobře a rychle

máquina: ser como una máquinabýt jako stroj chovat se automaticky

mula: ser terco como una mulabýt (tvrdohlavý jako) mezek

mula: trabajar como una muladřít jako mezek

polvareda: hovor. armar/levantar/mover (una) polvaredazvířit prach, způsobit rozruch