Hlavní obsah

segunda

Vyskytuje se v

aguja: aguja (de media)(pletací) jehlice

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

espada: espada de dos filosdvousečná zbraň

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

mano: de primera/segunda manoz první/druhé ruky zboží

media: la mediapůl část hodiny

medio: mediosprostředky peníze ap.

pensión: media pensiónpolopenze

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

alto: Alta Edad Mediaraný středověk

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

aritmético: media aritméticaaritmetický průměr

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

filo: i přen. arma de doble filo/dos filosdvojsečná zbraň

hermano: medio hermanonevlastní bratr mající společného jednoho rodiče

jornada: media jornadapoloviční (pracovní) úvazek

locomoción: medio de locomocióndopravní prostředek

luna: media lunapůlměsíc, srpek měsíce na nebi, symbol

luto: medio lutosmutek nedržený přísně

mañana: a media mañanauprostřed dopoledne

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

nupcias: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

oriente: Mediano/Medio OrienteStřední Východ

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

piso: autobús de dos pisosdvouposchoďový autobus

punto: dos puntosdvojtečka

sobrino: sobrino segundoprasynovec

transporte: medio de transportedopravní prostředek

vuelta: media vueltapůlotáčka, půlobrat při tanci ap.

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma

asta: bandera a media astavlajka na půl žerdi

bajo: Baja Edad Mediapozdní středověk

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

dentro: dentro de dos díasza dva dny

día: dos veces al díadvakrát denně

estatura: estatura mediastřední vzrůst

kilo: medio kilopůl kila

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

mundial: Segunda Guerra Mundialdruhá světová válka

vez: dos vecesdvakrát

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

matar: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

mirar: mirar de (medio) lado a algndívat se přes prsty na koho

mitad: en mitad de alguprostřed, v prostředku, během čeho

aritmetický: media aritméticaaritmetický průměr

bratr: hermanastro , mající společného jednoho rodiče medio hermano nevlastní bratr

cesta: a medio caminoi přen. na půli cesty

dojít: llegar a la mitaddojít do poloviny

dolet: de alcance mediostředního doletu

druhý: segunda vozhud. druhý hlas

hromadný: medios de comunicación de masashromadné sdělovací prostředky

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

litr: medio litro půl litru

médium: medios de comunicaciónmédia sdělovací prostředky

mezi: přen. (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

obojí: comunión bajo las dos especiescírk. přijímání pod obojí

oboustranný: impresión a dos carasoboustranný tisk

ochrana: protección del medio ambienteochrana životního prostředí

okno: ventana de dos hojasdvoudílné okno

opravný: medio correctivo, recurso legalpráv. opravný prostředek

orel: águila bicéfala/de dos cabezasdvouhlavý orel

oženit se: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

pás: de medio/la cintura arribaod pasu nahoru

penze: media pensión poloviční penze

po: de dos en dos, a parespo dvou ve dvojicích

pod, pode: comunión bajo las dos especieshist., náb. přijímání pod obojí (způsobou)

podruhé: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit/vdát

poločas: semivida , vida mediafyz. poločas rozpadu

poloviční: media ración poloviční porce

postranní: doble intención , segundas postranní úmysl

prostředek: medios de transportedopravní prostředky

prostředí: medio ambienteživotní prostředí

provoz: trabajo de dos turnosdvousměnný provoz

průměr: media aritméticaaritmetický průměr

půl: a mitad de algv půli čeho

půlměsíc: Media Luna RojaČervený půlměsíc

půlový: media pausa hud. půlová pomlka

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

břečka: nieve medio derretidasněhová břečka

být: Son las dos.Jsou dvě hodiny.

celá: dos coma cincodvě celé pět

den: dos veces al díadvakrát za den

dopravní: medio de transportedopravní prostředek

dvakrát: dos veces másdvakrát tolik

dvoudenní: bebé de dos díasdvoudenní dítě

dvouhodinový: película de dos horasdvouhodinový film

hlas: a media voz/en voz bajatichým hlasem

hodina: una hora y mediahodina a půl

hrdlička: Son como dos tortolitos.přen. Jsou jako dvě hrdličky.

jeden, jedna, jedno: uno y mediojeden a půl

mít: Cobra dos mil euro.Má třicet tisíc. plat

mocnina: segunda potencia , cuadrado druhá mocnina

natvrdlý: ser obtuso, přen. no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

o: a las cuatro y mediao půl páté

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

obrat: media vuelta obrat čelem vzad půlobrat

obsadit: clasificarse/quedar segundo, ocupar el segundo puestoobsadit druhé místo