Hlavní obsah

dvojí

Vyskytuje se v

mezi: (být) mezi dvěma ohnipřen. (estar) entre dos fuegos

po: po dvou ve dvojicíchde dos en dos, a pares

řadit: řadit po dvouparear

sto: dvě stědos cientos

v, ve: ve dvě hodiny dopolednea las dos de la mañana

vyhotovení: ve dvou vyhotoveníchen dos ejemplares, por duplicado

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

být: Jsou dvě hodiny.Son las dos.

celá: dvě celé pětdos coma cinco

hrdlička: přen. cukrovat jako dvě hrdličkyacaramelar

hrdlička: přen. Jsou jako dvě hrdličky.Son como dos tortolitos.

oba, obě: v obou případechen ambos casos

osoba: stůl pro dvě osobymesa para dos (personas)

po: po obou stranáchpor ambos lados

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tres y dos son cinco.

stránka: mít dvě stránkytener dos caras

vynásobit: vynásobit dvěmaduplicar

dva, dvě: jakože dvě a dvě jsou čtyřicomo dos y dos son cuatro

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

rána: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

rok: z roku raz dva starýdel año de la nana/pera

smetiště: Dva kohouti na jednom smetišti.Dos gallos no cantan bien en un gallinero.

stát: stát oběma nohama na zemitener la cabeza en su sitio

tvář: člověk dvou tváříhombre de dos caras

všude: Všude chleba o dvou kůrkách. všude je to stejnéEn todas partes (se) cuecen habas.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

židle: sedět na dvou židlíchservir a dos amos