Hlavní obsah

medio

Přídavné jméno

  1. polovičnía mediaspůl na půlmedio díapolednesport. medio fondostřední vzdálenostmedio litropůl litrumedia lunapůlměsícmedia nochepůlnocmedia pensiónpolopenzemedia vueltapůlobrat
  2. střední, prostřednía medionapůl, nedo-clase mediastřední třídageogr. curso mediostřední tokdedo medioprostředníčekhist. Edad Mediastředověkoído mediostřední uchotemporada mediastřední sezóna
  3. průměrnýsueldo medioprůměrný plattérmino medioprůměr
  4. půlka, polovina, skoro celý velké množství

Příslovce

  • napůl, nedo-medio cocidonedovařený, napůl uvařený

Vyskytuje se v

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

aguja: aguja (de media)(pletací) jehlice

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

dos: en un dos por tresjedna dvě, hned rychle ap.

dos: las dosdvě hodiny na hodinkách

espada: espada de dos filosdvousečná zbraň

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

mano: de primera/segunda manoz první/druhé ruky zboží

media: la mediapůl část hodiny

media: a mediasnapůl, půl na půl, napolovic

media: no saber de la misa la medianevědět nic/ani ň

media: mediaspunčocháče, punčochové kalhoty

pensión: media pensiónpolopenze

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

agua: tejado a dos aguassedlová střecha

alto: Alta Edad Mediaraný středověk

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

aritmético: media aritméticaaritmetický průměr

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

dedo: dedo cordial/(de en) medio/del corazónprostředníček

filo: i přen. arma de doble filo/dos filosdvojsečná zbraň

hermano: medio hermanonevlastní bratr mající společného jednoho rodiče

jornada: media jornadapoloviční (pracovní) úvazek

locomoción: medio de locomocióndopravní prostředek

luna: media lunapůlměsíc, srpek měsíce na nebi, symbol

luto: medio lutosmutek nedržený přísně

mano: a dos manosoběma rukama

mañana: a media mañanauprostřed dopoledne

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

nupcias: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

oriente: Mediano/Medio OrienteStřední Východ

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

piso: autobús de dos pisosdvouposchoďový autobus

punto: dos puntosdvojtečka

sobrino: sobrino segundoprasynovec

transporte: medio de transportedopravní prostředek

vuelta: media vueltapůlotáčka, půlobrat při tanci ap.

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma