Hlavní obsah

me

Zájmeno

  1. mně, mi 3. pád
  2. , mne 4. pád
  3. se, si u 1. os. j. č.

Vyskytuje se v

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

enterar: ¡Para que te enteres!Abys věděl!

esperar: de aquí te esperostrašný, ohromný, pořádný

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

que: yo que tújá na tvém místě, já být tebou

qué: qué sé yoco já vím, nevím, asi

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

divertir: ¡Qué se divierta!Příjemnou zábavu!

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

admitir: No se admiten perros.Psům vstup zakázán.

agradar: Me agrada que...Těší mě, že...

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

alguien: Se cree alguien.Myslí si, že je někdo.

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

avergonzar: Me avergüenza que...Stydím se, že...

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

entre: entre tú y yoty a já společně

garganta: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

impedir: Nada te impide.Nic ti nebrání.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

infrascrito: Yo, el infrascrito...Já, níže podepsaný...

ir: Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.

llamar: ¿Cómo te llamas?Jak se jmenuješ?

mareo: Me dan mareos.Točí se mi hlava.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

tampoco: Yo tampoco.Já taky ne.

tratar: ¿De qué se trata?O co se jedná?, O co jde?

vender: se vendena prodej

vergüenza: Me da vergüenza.Stydím se.

ya: Ya nos veremos.Ještě se uvidíme.

yo: yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

errar: Errando se aprende.Chybami se člověk učí.

opuesto: Los polos opuestos se atraen.Protiklady se přitahují.

polo: Los polos opuestos se atraen.Protiklady se přitahují.

div: No es raro que..., No me extraña que...Není divu, že...

divný: Me extraña que..., Me parece raro que...Je mi divné, že...

: sin míbeze mě

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

možno: se puede, es posibleje možno

paměť: hacer alg antes de que se olvideudělat co při čerstvé paměti

pánbůh: ¡Dios nos ayude!Pánbůh s námi!

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

povídat: Se dice/Dicen/La gente dice que...Povídá se, že...

pronájem: para alquilar, se alquilak pronájmu nápis

přejet: Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.Přejel mi mráz po zádech.

rvát: Eso me parte el alma.To mi rve srdce.

s, se: conmigose mnou

sám: por mí mismo, yo mismojá sám bez pomoci ap.

aby: Te lo digo para que lo sepas.Říkám ti to, abys to věděl.

ani: Ni (siquiera) me llamó.Ani mi nezavolal.

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

bát se: No te preocupes por mí.Neboj se o mě.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

blížit se: Ya se acerca la Navidad.Blíží se Vánoce.

bolet: Me duelen los dientes.Bolí mě zuby.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

břicho: Me duele el vientre.Bolí mě břicho.

být: Yo soy ...Já jsem ...

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dělat: No te preocupes.Nic si z toho nedělej.

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

do: Me voy a la cama.Jdu do postele. jít spát

dobré: Se despidieron como amigos.Rozešli se v dobrém.

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

dojít: Nos quedamos sin gasolina.Došel nám benzín.

dostání: Se puede conseguir.Je k dostání.

dostat: Me entró miedo.Dostal jsem strach.

dotknout se: Se ofendió por...Dotklo se ho, že...

dovést: Te llevaré hasta allí.Dovedu tě tam.

dovolit: Permita que me presente.Dovolte, abych se představil.

dozvědět se: Me enteré de que..., Llegué a saber que...Dozvěděl jsem se, že...

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.