Hlavní obsah

необще́ственный

Vyskytuje se v

насеко́мое: обще́ственные насеко́мыеspolečenský hmyz žijící v koloniích

обще́ственный: обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátor

слу́шание: обще́ственное слу́шаниеveřejné slyšení

де́ятель: обще́ственный де́ятельveřejný činitel

пита́ние: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

doprava: городско́й (обще́ственный) тра́нспортměstská (hromadná) doprava

mínění: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

pořádek: обще́ственный поря́докveřejný pořádek

produkt: обще́ственный проду́ктekon. společenský produkt

prostranství: обще́ственная пло́щадьveřejné prostranství

řád: обще́ственный стройspolečenský řád

společenský: обще́ственные нау́киspolečenské vědy

správa: обще́ственное управле́ние, публи́чная администра́цияveřejná správa

tlak: давле́ние обще́ственного мне́нияtlak veřejného mínění

vědomí: обще́ственное созна́ниеspolečenské vědomí

veřejný: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

výzkum: монито́ринг обще́ственного мне́нияvýzkum veřejného mínění

záchod: обще́ственные туале́тыveřejné záchody

činitel: обще́ственное лицо́veřejný činitel

konvence: обще́ственные усло́вностиspolečenské konvence

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

společný: обще́ственное пита́ние, общепи́тspolečné stravování

stravování: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

událost: обще́ственное мероприя́тиеspolečenská událost

věda: обще́ственные/прикладны́е нау́киspolečenské/aplikované vědy

veřejnoprávní: обще́ственное телеви́дениеveřejnoprávní televize

zájem: защища́ть обще́ственные интере́сыhájit veřejné zájmy

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce