Hlavní obsah

необще́ственный

Vyskytuje se v

насеко́мое: společenský hmyz žijící v koloniíchобще́ственные насеко́мые

обще́ственный: veřejný žalobce, prokurátorобще́ственный обвини́тель

слу́шание: veřejné slyšeníобще́ственное слу́шание

де́ятель: veřejný činitelобще́ственный де́ятель

пита́ние: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

doprava: městská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док

produkt: ekon. společenský produktобще́ственный проду́кт

prostranství: veřejné prostranstvíобще́ственная пло́щадь

řád: společenský řádобще́ственный строй

společenský: společenské vědyобще́ственные нау́ки

správa: veřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́ция

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

vědomí: společenské vědomíобще́ственное созна́ние

veřejný: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

záchod: veřejné záchodyобще́ственные туале́ты

činitel: veřejný činitelобще́ственное лицо́

konvence: společenské konvenceобще́ственные усло́вности

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

společný: společné stravováníобще́ственное пита́ние, общепи́т

stravování: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

událost: společenská událostобще́ственное мероприя́тие

věda: společenské/aplikované vědyобще́ственные/прикладны́е нау́ки

veřejnoprávní: veřejnoprávní televizeобще́ственное телеви́дение

zájem: hájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сы

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель