Hlavní obsah

winden

Sloveso

Vyskytuje se v

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

winden: sich windenum etw. vinout se, pnout se kolem čeho o rostlině

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

blasen: Ein eisiger Wind bläst.Fouká ledový vítr.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

gehen: Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť