Hlavní obsah

kurz

Přídavné jménokürzer, kürzest-

  1. krátký šaty ap.
  2. vor/hinter etw. Dat, nach etw. kousek, těsně před/za čím, po čemetw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílemkurz hinter dem Hauskousek za domem
  3. krátce
  4. krátký, stručný poznámka ap.eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled
  5. rychlý, v krátkosti/rychlosti rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

gut: zkrátka a dobřekurz und gut

kommen: přijít zkrátkazu kurz kommen

kurz: na poslední chvílikurz vor knapp

Lüge: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

Prozess: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

Toresschluss: v hodině dvanácté, za pět minut dvanáctkurz vor Toresschluss

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Zeit: krátkodobě odcestovatauf/für kurze Zeit verreisen

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

Ärmel: šaty s krátkými rukávyein Kleid mit kurzen Ärmeln

aufflammen: Zapalovač krátce vzplanul.Ein Feuerzeug flammte kurz auf.

bündig: stručně (a jasně)kurz und bündig

dürfen: Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich Sie kurz stören?

nur: Viděl jsem ho jen chvíli.Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.

prägnant: co krátce a výstižně formulovatetw. kurz und prägnant formulieren

Schnitt: krátký (se)střihein kurzer Schnitt

Übersicht: krátké shrnutí učivaeine kurze Übersicht über den Lehrstoff

vorher: krátce předtímkurz vorher

Bein: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.