Hlavní obsah

jinak

Příslovce

  1. (jiným způsobem) andersJinak to nejde.Anders geht es nicht.udělat jinak coetw. anders machenjinak zvanýanders genanntjinak řečenoanders gesagt
  2. (v jiných ohledech) sonst, im ÜbrigenA co jinak?Und was sonst?
  3. (v opačném případě) sonstjinak nicsonst nichts/nichts sonst

Vyskytuje se v

dát: nedat jinaknicht anders erlauben

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

možná: Možná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.

načisto: Je to načisto jinak.Es ist durchaus anders.

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.

andersherum: einen Schrank andersherum stellenpostavit skříň jinak

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

sonst: sonst nichts, nichts sonstjinak nic

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Ärger: Sonst gibt es Ärger!Jinak bude zle!

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

gehen: Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

Mal: Mit einem Mal(e) ist alles anders.Najednou je všechno jinak.

sonst: heute nicht, sonst jadnes ne, jinak ano

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

sonst: Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

steigern: Wir müssen die Produktion steigern, sonst befriedigen wir nicht die Nachfrage.Musíme zvýšit produkci, jinak neuspokojíme poptávku.