Hlavní obsah

Bestand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. bytí, trvání, existenceBestand haben/von Bestand seintrvat/existovatkeinen Bestand habennemít budoucnost
  2. an etw. Dat zásoba, stav čeho zboží, peněz ap.die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby
  3. les.lesní porost, lesden Bestand durchforstenprokácet les

Vyskytuje se v

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

bestehen: Darüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

bestehen: eine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak

bestehen: auf seiner Meinung bestehentrvat na svém názoru

bestehen: Auf dieser Summe bestehe ich!Na této částce trvám!

bestehen bleiben: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.Lavinové nebezpečí trvá.

Examen: das Examen bestehen/ablegenobstát u zkoušky/složit zkoušku

Prüfung: eine Prüfung in etw. bestehensložit zkoušku z čeho

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!