Hlavní obsah

trinken

Vyskytuje se v

ex: (auf) ex trinkenvypít na ex sklenici vodky ap.

Speis: Speis und Trankpohoštění

dünn: nur einen dünnen Kaffee trinkenpít jen slabou kávu

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

Brüderschaft: mit j-m Brüderschaft trinken(při)pít (si) s kým na tykání

daneben: Wir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.

daraus: Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?

einschränken: das Trinken einschränkenomezit pití

maßvoll: maßvoll trinken/essenpřiměřeně pít/jíst

mehr: Die Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

Schluck: in hastigen Schlucken trinkenhltavě pít

trinken: auf eine glückliche Zukunft trinkenpít na šťastnou budoucnost

verführen: j-n zum Trinken verführenzlákat koho k pití

was: Was möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

dát: nach dem Mittagessen einen Kaffee trinkendát si po obědě kávu

do: etw. leer trinkendopít co do dna

dopít: die Flasche leer trinkendopít láhev

doušek: in kleinen Schlucken trinkenpít malými doušky

horký: heißen Tee trinkenpít horký čaj

multivitamin: Multivitamin trinkenpít multivitamin

na: auf j-s Gesundheit trinkennapít se na čí zdraví

nemírný: unmäßiges Trinkennemírné pití

opít: Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.Opili toho muže do němoty.

popíjet: Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.Celý večer popíjel džus.

přestat: zu trinken/zu rauchen aufhörenpřestat pít/kouřit

ráz: Er trank das Bier in einem Zug aus.Vypil pivo na jeden ráz.

růžový: Roséweine trinkenpít růžová vína

whisky: Whisky mit Eis trinkenpít whisky s ledem

zdraví: auf j-s Wohl trinkenpřipít komu na zdraví

houba: Er trinkt wie ein Loch.Pije jako houba.

míra: mäßig trinkenpít s mírou

ráčit: nach Belieben essen/trinkenjíst/pít co hrdlo ráčí

Durst: einen über den Durst trinkendát si přes míru piva, vína ap., přehnat to