Hlavní obsah

Durst

Der, podstatné jméno~(e)s

  1. einen über den Durst trinken hovor. žert.dát si přes míru piva, vína ap., přehnat to

Vyskytuje se v

bekommen: Hunger/Durst bekommendostat hlad/žízeň

entsetzlich: einen entsetzlichen Durst habenmít strašnou žízeň

haben: Durst habenmít žízeň

dostat: Durst/Angst bekommendostat žízeň/strach

palčivý: brennenden Durst stillenzahnat palčivou žízeň

strašný: schrecklichen Durst habenmít strašnou žízeň

uhasit: den Durst mit Wasser löschenuhasit žízeň vodou

zahnat: den Durst stillen/löschenzahnat žízeň

žízeň: Ich habe Durst., Ich bin durstig.Mám žízeň.

Durst: einen über den Durst trinkendát si přes míru piva, vína ap., přehnat to