Hlavní obsah

entsetzlich

Vyskytuje se v

entsetzlich: einen entsetzlichen Durst habenmít strašnou žízeň