Hlavní obsah

zbraň

Podstatné jméno, rod ženský

  • arma fpalná/střelná zbraňarma da fuoco/tirozbraně hromadného ničeníarmi di distruzione di massaskladiště zbraníarmeria f, arsenale m

Vyskytuje se v

atrapa: arma fintaatrapa zbraně

držení: possesso illegale di arminedovolené držení zbraně

hromadný: armi di distruzione di massavoj. zbraně hromadného ničení

kalibr: armi di piccolo/grosso calibrozbraně malého/velkého kalibru

klid: cessate il fuocoklid zbraní

ničení: armi di distruzione di massazbraně hromadného ničení

obchodník: trafficante di armiobchodník se zbraněmi

povolat: chiamare q alle armipovolat koho do zbraně

ruční: armi leggereruční zbraně

sečný: arma da tagliosečná zbraň

střelný: arma da tiro, palná arma da fuocostřelná zbraň

šíření: proliferazione nuclearešíření jaderných zbraní

vražedný: arma del delittovražedná zbraň

vystřelit: sparare con un'armavystřelit ze zbraně

odjištěný: L'arma ha la sicura disinserita.Zbraň je odjištěná.

zmocnit se: Si sono impadroniti delle armi.Zmocnili se zbraní.

abbassare: abbassare le armisložit zbraně

arma: arma da fuocopalná zbraň

automatico: arma automaticaautomatická zbraň

caccia: caccia fotograficalov s kamerou/beze zbraně

cedere: cedere le armivzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovat

cessare: cessare il fuocozastavit palbu, vyhlásit klid zbraní

chimico: armi chimichechemické zbraně

deporre: deporre le armisložit zbraně

fratello: fratelli d'armibratři ve zbrani

fuoco: arma da fuocopalná zbraň

gettare: gettare le armisložit zbraně

illegale: possesso illegale di arminezákonné držení zbraně/ozbrojování

inceppato: arma inceppatazaseklá zbraň

massa: armi di distruzione di massazbraně hromadného ničení

nucleare: armi nuclearijaderné zbraně

offensivo: armi offensiveútočné zbraně

omicida: arma omicidavražedná zbraň

piede: Pied'arm!K noze zbraň!

pistola: pistola automaticaautomatická zbraň

posare: posare le armisložit zbraně

precisione: mil. arma di precisionepřesná zbraň, hovor. odstřelovací puška

proibito: armi proibitezakázané zbraně

proliferazione: trattato di non proliferazione nuclearesmlouva o nešíření jaderných zbraní

rendere: rendere le armisložit zbraně

richiamo: richiamo alle armipovolání do zbraně

taglio: armi da tagliosečné zbraně

tiro: arma da tirostřelná zbraň

incrociare: incrociare le armizkřížit zbraně

chiamare: chiamare alle armi q(po)volat do zbraně koho, přen. nabádat k boji

voltare: voltare le armi contro qnamířit zbraně proti komu

zbraň: arma da fuoco/tiropalná/střelná zbraň