Hlavní obsah

nella

Předložka

  • stažený tvar předložky in a členu určitého laHa affondato nella sabbia.Zabořil se do písku.

Vyskytuje se v

acquolina: acquolina (in bocca)sbíhání slin, laskominy chutě

bambola: in bambolamimo mentálně

contempo: nel contemposoučasně, přitom, zároveň

contrassegno: (in) contrassegnona dobírku zaslaný

controluce: (in) controlucev protisvětle

di: di ... in ...z ... do ..., z ... na ...

abbandono: lasciare qc in abbandononechat co zpustnout

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

accanirsi: accanirsi nel lavorobýt zažraný do práce

accorrere: accorrere in aiuto di qpřispěchat komu na pomoc

adamitico: přen. in costume adamiticov rouše Adamově

adesso: da adesso (in poi)odteď (nadále)

adiacenza: nelle adiacenzev okolí, v blízkosti

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aggiunta: in aggiunta(ještě) navíc, kromě toho, nadto

agguato: stare in agguatočekat/číhat v záloze

agitazione: essere in agitazionebýt neklidný/rozrušený

agrodolce: in agrodolce, all'agrodolcena sladkokyselo upravený

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

alfabetico: in ordine alfabeticopodle abecedy, v abecedním pořadí

allarme: mettere q in allarmevyplašit, vylekat, znepokojit koho

allegato: in allegato Vi inviamo ...v příloze vám zasíláme ...

allenamento: tenersi in allenamentoudržovat se ve formě

allestimento: pagina in allestimentostránka ve výstavbě, stránka se upravuje

allevamento: allevamento in batteriabateriový chov

allineato: libri allineati sullo/nello scaffaleknihy vyrovnané na polici

altalena: andare in altalenahoupat se (na houpačce)

alternativa: in alternativa a qcjako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnost

altezza: regolabile in altezzavýškově nastavitelný

alto: in altovysoko, vzhůru

amichevole: in via amichevoledůvěrně sdělit ap., smírně vyřešit spor ap.

ammollo: mettere qc in ammollo/all'ammollodát odmočit/namočit co

ampio: nel significato ampio del terminev širším slova smyslu

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

Ande: nelle Andev Andách

angustia: essere in angustia per qctrápit se kvůli čemu

animo: avere in animomít v úmyslu, hodlat, zamýšlet

anteprima: in anteprima di qc(již) předem, s předstihem před oficiálním uvedením ap., již před čím uvedený ap.

anticipo: in anticipopředem, s předstihem

antiorario: in senso antiorarioproti směru hodinových ručiček

antisommossa: polizia in tenuta antisommossapolicejní těžkooděnci

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

apnea: in apneabez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

apparenza: in apparenza, all'apparenzapodle všeho jak se zdá, jeví ap.

apparire: apparire in sognozjevit se ve snu

appello: in primo appellov řádném termínu

apprensione: stare in apprensione per qmít obavy/starost o koho

arabo: in araboarabsky psát ap.

argomento: entrare in argomentonakousnout téma

aria: saltare in ariavyletět do povětří vybouchnout

armonia: vivere in armonia con qcžít v harmonii s čím

arrampicata: arrampicata in artificialetechnické lezení, lezení s umělými pomůckami skobami ap.

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

arrivare: arrivare in orariodorazit načas

arrivo: arrivo in ritardopozdní příchod

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assegno: assegno in biancobianko šek

assenza: in assenza di qv čí nepřítomnosti

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

assoluto: in assolutoabsolutně, naprosto, jednoznačně

assorto: assorto nei propri pensierizamyšlený, zahloubaný, zadumaný

astratto: in astrattočistě teoreticky

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

attimo: in un attimovmžiku

attività: in attivitàčinný, aktivní osoba i sopka

attivo: in servizio attivov činné službě

atto: in atto di qcpři čem, během, v průběhu čeho

auge: přen. in augena vrcholu slávy ap.

aumento: essere in aumentozvyšovat se, narůstat

avanscoperta: essere in avanscopertaprovádět (předběžný) průzkum, (pro)zkoumat, rekognoskovat, obhlédnout terén ap.

avanti: di/da qui in avanti, d'ora in avantiodteď nadále

avere: avere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co

avvenire: in avvenirev budoucnu

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

baciare: baciare q sulle guance/in frontepolíbit koho na tváře/čelo

bagaglio: bagaglio in eccessonadměrné zavazadlo

bagno: andare in/al bagnojít na záchod

baleno: in un balenov okamžiku, v okamžení, mrknutím oka

accomandita: (società in) accomandita (semplice)komanditní společnost