Hlavní obsah

apertamente

Příslovce

Vyskytuje se v

a: a bocca apertas otevřenou pusou

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

aria: all'aria apertapod širým nebem

bocca: a bocca apertas otevřenou pusou, s otevřenými ústy s úžasem ap.

cielo: a cielo apertopod širým nebem, povrchový těžba ap.

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

cuore: a cuore apertoupřímně, otevřeně

lettera: lettera apertaotevřený dopis

libro: libro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověk

miniera: miniera di superficie/a cielo apertopovrchový důl

prova: prova apertaveřejná zkouška

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

braccio: a braccia apertes otevřenou náručí srdečně

duch: essere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi apertibýt duchem nepřítomný

dveře: giornata di apertura al pubblico/porte aperteden otevřených dveří

místo: posti vacanti, inzeráty ap. posizioni apertevolná (pracovní) místa

oheň: fiamme libere, v ohništi, krbu ap. fuoco apertootevřený oheň

přístupný: accessibile/aperto al pubblicoveřejně přístupný

rozhalenka: con/a coll(ett)o apertos rozhalenkou oděv ap.

svobodomyslný: uomo dalla mente apertasvobodomyslný člověk

veřejnost: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

denně: aperto ogni giorno dalle 8 alle 12otevřeno denně od 8 do 12

koukat: Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!To budeš koukat!

otevřít: Siete ancora aperti?Máte ještě otevřeno?

poklopec: Hai la patta aperta.Máš otevřený poklopec.

rovina: Mi ha detto apertamente che ...Řekl mi na rovinu, že ...

rozepnutý: Hai la patta aperta.Máš rozepnutý poklopec.

rozestoupit se: Il mare si è aperto.Moře se rozestoupilo.

rozevřít se: Il paracadute non si è aperto.Padák se nerozevřel.

rozkročený: stare a gambe aperte/divaricatemít rozkročené nohy, být rozkročený

volný: in mare apertona volném moři

náruč: accogliere q a braccia aperte(u)vítat koho s otevřenou náručí

zjara: guardare a bocca apertakoukat jak zjara