Hlavní obsah

a.C.

Vyskytuje se v

anacardio: anacardi tostati e salatipražené a solené kešu oříšky

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

andirivieni: senza andirivienijasně a stručně, bez okolků

bacio: un bacio (e abbraccio), baci (e abbracci)líbám tě (a objímám) v dopise ap.

balia: in balia di q/qcvydaný na milost (a nemilost), zcela v moci, (po)nechaný napospas koho/čeho

battuto: battuto di aglio e prezzemolosměs drceného česneku a petržele

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

Bosnia: Bosnia ed ErzegovinaBosna a Hercegovina

camera: il senato e la camerasenát a sněmovna

camera: le camere anteriore e posteriore dell'occhiopřední a zadní komora oka

capitale: nemico/odio capitalenepřítel/nenávist na život a na smrt

come: spiegare il come e il quandovysvětlit, jak a kdy

compiacenza: avere la compiacenza di fare qcbýt tak laskavý a udělat co

congiunto: amici e congiuntipřátelé a příbuzní

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

convenirsi: ...come si conviene...jak se sluší a patří

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

così: e così viaa tak dále, a tak podobně

così: così chetakže, a tak, a proto

credito: crediti e debitiaktiva a pasiva

dintorno: Roma e dintorniŘím a okolí

disordine: in disordinechaotický, bez ladu a skladu, zmateně

divisione: divisione e moltiplicazionedělení a násobení

domanda: la legge della domanda e dell'offertazákon nabídky a poptávky

e: io e tea ty

ecco: Ecco fatto!(A) Hotovo!

effetto: causa ed effettopříčina a následek

entrata: entrate e uscitepříjmy a výdaje

fagotto: fare fagottosbalit se a vypadnout, sbalit si svých pět švestek (a odejít)

famiglia: stato di famigliacertifikát osvědčující rodinné údaje a identitu členů rodiny

fantasia: fantasia e realtàsen a skutečnost

festività: festività coincidente, festività non goduta(státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci

filo: per filo e per segnopodrobně, slovo od slova, od A do Z

finalità: principio di finalitàprincip konečnosti/počátku a konce

flusso: il flusso e riflussopříliv a odliv

forma: forma e contenutoforma a obsah

garbo: a garbopatřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patří

giovane: i vecchi e i giovanimladí a staří

incollare: inform. copia e incollakopírovat a vložit

indietro: avanti e indietrosem a tam, tam a zpět

interno: gli esterni ed interniexteriéry a interiéry

investimento: investimenti privati e pubblicisoukromé a veřejné investice

la: dare il ladát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájení

: di qua e di làsem a tam

lotta: lotta mortaleboj na život a na smrt

macchia: senza macchia e senza paurabez bázně a hany

macchiato: latte macchiato= horké mléko dolité malým množstvím kávy a doplněné mléčnou pěnou

martello: falce e martellosrp a kladivo symbol

mentre: in quel mentrea v tom (okamžiku)

mentre: mentre invecea zatím, a přitom v odporovacím významu

metafora: fuor di metafora(zcela) na rovinu, stručně a jasně

mettere: mettere a ferro e fuocovydrancovat a vypálit

mezzo: due chili e mezzodvě a půl kila

mozzarella: mozzarella in carrozza= toast plněný mozzarellou a šunkou, obalený ve vajíčku a opečený

no: no e poi none a ne

nome: nome e cognomejméno a příjmení

offerta: fin. la domanda e l'offertanabídka a poptávka

ombrello: gesto dell'ombrello= vulgární gesto opovržení se vztyčeným předloktím a sevřenou pěstí

omega: dall'alfa all'omegaod A do Z

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

pertanto: non pertantonicméně, i tak, (a) přesto

pro: ponderare il pro e il controzvažovat pro a proti

pulcino: pulcino nella stoppanezkušený a neohrabaný začátečník, fam. zelenáč, zobák

quando: il come e il quandokdy a jak

quello: il libro di storia e quello di geografiaučebnice dějepisu a zeměpisu

ricreativo: centro ricreativocentrum volného času (a zábavy)

ripassare: passare e ripassare per qcchodit sem a tam kudy, po čem

risalita: impianti di risalitalanovky a vleky

salsa: salsa vellutatabešamel a veloute základní omáčka ze světlé jíšky a vývaru

sano: sano e salvov pořádku, živ a zdráv bez újmy ap.

scivolone: fare uno scivolone(uklouznout a) spadnout, seknout sebou

secchiello: paletta e secchiellokyblí(če)k a lopat(ič)ka dětská hračka

signora: signore e signoridámy a pánové

signore: Signore e signoriDámy a pánové

simile: e similia tak podobně, a (jemu) podobní ve výčtu

somma: tirate le somme ...když se to vezme kolem a kolem ...

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

sovrappiù: in sovrappiù navíc nad obvyklé, potřebné, a ještě navíc

sovrappiù: per sovrappiù a ještě navíc

spola: fare la spola tra qcpendlovat, jezdit sem a tam mezi čím

allora: E allora?No a co?, Co má být?

altro: Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).

ambosessi: Cerchiamo ambosessi dinamici.Hledáme dynamické muže a ženy.

avere: Ha moglie e figli.Má ženu a děti.

baracca: Prendi baracca e burattini e vattene.Sbal si svých pět švestek a vypadni.

bastare: E non basta!A to není všechno!