Hlavní obsah

vzít se

sese, si

cc, C

Vyskytuje se v

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

na: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

paškál: chapitrer qqnvzít si koho na paškál

slovo: prendre la parolevzít si slovo/ujmout se slova

starost: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost koho/co

stranou: prendre qqn à partvzít si koho stranou

svědek: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka

vzít si: Servez-vous.Vezměte si.

ještě: Prends-en encore.Vezmi si ještě.

palice: se mettre qqch dans la cabochevzít si co do palice

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna

femme: prendre qqn pour femmevzít si koho za ženu

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

témoin: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka

vzít: přinést někam prendre*vzít (si)