Hlavní obsah

se [sə]

Zájmeno

  • se, siv některých případech se v češtině použije slovo nezvratnéIl se peut que...Je možné, že...

Vyskytuje se v

à: podobný, podobající se čemusemblable à qqch

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

abstinence: držet půst, postit sefaire abstinence

affaire: vyvléci se z nepříjemnostíse tirer d'affaire

accaparer: uchvátit moc, zmocnit se vládyaccaparer le pouvoir

accent: mít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukemavoir l'accent italien

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

accompagner: starat se o umírajícíhoaccompagner un malade

accord: Dohodli se.Ils se sont mis d'accord.

additionner: přimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodouadditionner le vin d'eau

agréable: spojit příjemné s užitečnýmjoindre l'utile à l'agréable

abîme: sáhnout si na dnotoucher le fond de l'abîme

accus: dobít si baterky obnovit sílyrecharger les accus

accuser: Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

acte: zapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat coprendre acte de qqch

adieu: rozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát sedire adieu à qqch

adresse: zmýlit se v adrese obrátit se na nepravéhose tromper d'adresse

advenir: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il advienne.