Hlavní obsah

quatre [katʀ ou kat]

Přídavné jméno číslovka

  1. čtyřiles quatre saisonsčtyři roční obdobítrèfle à quatre feuillesčtyřlístek
  2. čtvrtý
  3. čtvrtého v měsíci
  4. čtverka číslo domu, hráče ap.
  5. číslo 4
  6. čtyřka číslo pokoje, stolu ap.
  7. (číslo) čtyři, čtverka, čtyřka

Vyskytuje se v

quart: quart d'heurečtvrthodina, čtvrt (hodiny)

quatre-vingt: quatre-vingtsosmdesát

six-quatre-deux: à la six-quatre-deuxnarychlo, nakvap, halabala

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

feuille: trèfle à quatre feuillesčtyřlístek

finale: quart de finalečtvrtfinále

heure: un quart d'heurečtvrthodina

manger: manger comme quatrejíst za dva

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

matin: un de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

mendiant: les (quatre) mendiantsstudentská směs rozinky, mandle, oříšky, fíky

quatre: trèfle à quatre feuillesčtyřlístek

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

trèfle: trèfle à quatre feuillesčtyřlístek

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

vertu: náb. les quatre vertus cardinalesčtyři základní ctnosti

brie: hovor. quart de briefrňák, rypák velký nos

diable: faire le diable à quatredělat pekelný rámus, vyvádět

épingle: être tiré à quatre épinglesbýt vyšňořený

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

planche: être (cloué) entre quatre planchesbýt na prkně mrtvý

tiré: être tiré à quatre épinglesbýt jako ze škatulky

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často

veine: se saigner aux quatre veinesvykrvácet finančně

vérité: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

volonté: Il fait ses quatre (cents) volontés.Dělá si, co se mu/jí zlíbí/zachce.

coin: jeu des quatre coinshra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte se