Hlavní obsah

pointe [pwε̃t]

Podstatné jméno ženské

 1. špička, špice, hrot tužky, kružítka ap.
 2. en pointe špičatý, zašpičatělý, zahrocený
 3. špička, vrchol stromu ap.
 4. mys, výběžek, cíp terénu do moře
 5. de pointe špičkový
 6. la pointe des pieds špičky nohou
 7. maximum, vrchol, špička
 8. de pointe maximální
 9. špička dopravní ap.
 10. osten, trn kaktusu, růže ap., bodlina ježka ap.
 11. rydlo, ryjka, rycí jehla
 12. pointe (sèche) suchá jehla nástroj, technika i rytina
 13. trojcípý šátek, cíp, klín látky
 14. uštěpačná poznámkaexpr. špička
 15. špetka, trocha, drobet

Vyskytuje se v

final: point finaltečka za větou

honneur: point d'honneurvěc cti

impact: point d'impactbod dopadu

interrogation: point d'interrogationotazník

mire: point de mirecílový bod, přen. střed zájmu

nommé: à point nomméurčený, stanovený

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

orgue: point d'orguefermata, koruna prodloužení tónu bez přesného výměru, znaménko pro toto prodloužení

piqûre: (point de) piqûreprošití, prošívání

point: point chaudohnisko války, přen. středisko napětí

pointe: en pointešpičatý, zašpičatělý, zahrocený

pointer: se pointerpřivléct se, objevit se

repère: point de repèreorientační bod i přen.

tel: à tel pointdo té míry, tak (moc)

blanche: blanche pointéetříčtvrťová nota

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

chaînette: point de chaînetteřetízkový steh

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

collatéral: geogr. points collatérauxvedlejší světové strany

congélation: point de congélationbod mrazu

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

diamant: archit. pointes de diamantdiamantová bosáž

exclamation: point d'exclamationvykřičník

faible: point faibleslabá stránka

fait: point de faitskutková otázka

fusion: point de fusionbod tání

intersection: point d'intersectionprůsečík

jonction: point de jonctionstyčný bod

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

matériel: mat., tech. point matérielhmotný bod

mise: mise au pointseřízení, zaostření

monter: monter sur les pointesstoupnout si na špičky

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

prendre: prendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu

ralliement: point de ralliementshromaždiště

rosée: point de roséerosný bod

section: mat. point de sectionprůsečík

stylo: stylo (à pointe) feutrefix

suspension: points de suspensiontři tečky interpunkční znaménko

suture: point de suturesteh

tailler: tailler qqch en pointezašpičatit co

terminer: se terminer en pointevybíhat do špičky

tricot: point de tricotpletací vzor

virgule: point-virgulestředník rozdělovací znaménko

vue: point de vueúhel pohledu

appui: point d'appuiopěrný bod

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.