Hlavní obsah

terminer [tεʀmine]

Vyskytuje se v

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

happy end: Le roman se termine par un dénouement heureux.Román končí happy endem.

když: Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.

dohrát: terminer son rôledohrát svou úlohu

terminer: en avoir terminé avec qqn/qqchskoncovat s kým/čím