Hlavní obsah

lehce

Vyskytuje se v

dotknout se: effleurer, frôler qqchlehce se dotknout čeho

kořist: être une proie facile pour qqnbýt pro koho lehkou kořistí

lehký: poids légersport. lehká váha

raněný: blessé légerlehce raněný

ublížení: coups et blessures légers, SwF lésion corporelle simplepráv. lehké ublížení na těle

váha: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

brát: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

nabýt: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

opilý: hovor. avoir son pomponbýt lehce opilý

pírko, pérko: être léger comme une plumebýt lehký jako pírko

pozbýt: Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

projít: passer comme une lettre à la postelehce projít

šišlat: avoir un fil sur la languelehce šišlat

abondance: parler avec abondancemluvit lehce

aisance: avec aisancesnadno, lehce, nenuceně

effort: sans effortbez námahy, snadno, lehce

haut: haut la mainlevou zadní, lehce, bez námahy

léger: industrie légèrelehký průmysl

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

arroser: arroser légèrementlehce pokropit

digeste: aliment digestelehce stravitelný pokrm

mitrailleur: fusil mitrailleurlehký kulomet

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

bientôt: Cela est bientôt dit.To se lehce řekne.

délié: avoir un bon déliémít lehkou ruku při hře na klavír

facile: facile comme bonjourlehký jak facka

lettre: hovor. passer comme une lettre à la postelehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

lehce: légèrement blessélehce zraněný