Hlavní obsah

perder

Vyskytuje se v

echar: pokazit, zničit, rozbít věc ap.echar a perder

seso: ztratit rozum, přijít o rozum, zbláznit seperder el seso

silla: přijít o místoperder la silla

cabeza: přijít o rozum, ztratit hlavuperder la cabeza

calma: ztratit klid kdo, rupnout nervy komuperder la calma algn

conciencia: ztratit vědomíperder la conciencia

consciencia: ztratit vědomíperder la consciencia

costumbre: odvyknout si čemu, vyjít ze cviku v čemperder la costumbre de alg

modal: chovat se neslušněhovor. perder los modales

razón: přijít o rozumperder la razón

batalla: prohrát bitvuperder la batalla

conocimiento: ztratit vědomí, upadnout do bezvědomíperder el conocimiento

equilibrio: ztratit rovnováhuperder el equilibrio

hilo: ztratit nit hovoru ap.perder el hilo

perder: Ujel mi vlak.He perdido el tren.

nada: nemít co dělat kdo kdehovor. no habérsele perdido nada a algn en alg

norte: ztratit smysl (života)perder el norte

iluze: ztratit iluzeperder ilusiones

naděje: ztratit nadějiperder la esperanza

nazmar: přijít nazmardesperdiciarse, malgastarse, echarse a perder

pozbýt: pozbýt cenuperder valor, desmerecer, depreciarse

přijít: hovor. přijít o rozumperder el seso

stydět se: přestat se stydětperder la vergüenza

upadnout: upadnout do bezvědomíperder el conocimiento

vědomí: ztratit vědomíperder el conocimiento/la conciencia

ztratit: ztratit koho z očíperder a algn de vista, perder la pista a algn

: Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.Date prisa que no pierdas el autobús.

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperder el conocimiento/la conciencia, desmayarse

bloudit: bloudit v mlzeandar perdido en la niebla

cesta: sejít z cestyperder el camino

jídlo: Ztratil chuť k jídlu.Perdió el apetito.

kontumačně: sport. kontumačně prohrátperder por incomparecencia

mařit: mařit časperder el tiempo

nechat: Nenech si to ujít.No te lo pierdas.

ovládat se: přestat se ovládatperder el control

proces: prohrát/vyhrát procesperder/ganar el pleito/proceso

reputace: ztratit reputaciperder la reputación

stihnout: nestihnout vlak ap.perder

ubírat: ubírat na vázeperder peso

ujet: Ujel mi autobus.Perdí el autobús., Se me ha escapado el autobús.

ujít: Nenech si to ujít.No te lo pierdas.

uletět: Uletělo mu letadlo.Perdió el avión.

váha: ztratit na vázeadelgazar, perder el peso

zábrana: ztratit zábrany odvázat sepřen., expr. soltarse la melena, začít být nemorální ap. perder la vergüenza

zbít: Zbili ho do bezvědomí.Le pegaron hasta que perdió el conocimiento.

zrak: přijít o zrak oslepnoutperder la vista

ztracený: ztracený případcaso perdido

ztratit se: Asi jsme se ztratili.Parece que nos hemos perdido.

celý: prohrát na celé čářeperder de calle

hlava: ztratit hlavuperder la cabeza

kalhoty: mít srdce až v kalhotách kdoperder algn el ánimo, encogérsele a algn el corazón

krk: přijít o krkperder la piel

návrat: bez možnosti návratua fondo perdido

noha: ztrácet půdu pod nohamaperder el terreno

pevný: ztrácet pevnou půdu pod nohamaperder el terreno

přehled: ztratit přehled o čemperder la cuenta de alg

půda: ztrácet pevnou půdu pod nohamaperder terreno

rupnout: rupnout komu nervyperder algn los estribos

stopa: zmizet beze stopyperderse sin dejar huella

tvář: ztratit svou tvářperder la cara

zmizet: zmizet beze stopyperderse sin dejar huella

caso: ztracený/beznadějný případ nenapravitelný člověkcaso perdido