Hlavní obsah

ztracený

Vyskytuje se v

ztratit: být ztracenv nesnázích ap. estar* perdido

ztratit se: neztratit seuplatnit se abrirse* camino, conseguir* mucho, llegar* lejos

iluze: ztratit iluzeperder ilusiones

jméno: ztratit dobré jménocaer en descrédito

naděje: ztratit nadějiperder la esperanza

vědomí: ztratit vědomíperder el conocimiento/la conciencia

jídlo: Ztratil chuť k jídlu.Perdió el apetito.

reputace: ztratit reputaciperder la reputación

váha: ztratit na vázeadelgazar, perder el peso

zábrana: ztratit zábrany odvázat sepřen., expr. soltarse la melena, začít být nemorální ap. perder la vergüenza

hlava: ztratit hlavuperder la cabeza

přehled: ztratit přehled o čemperder la cuenta de alg

řeč: ztratit řeč nevědět co říctenmudecer

tvář: ztratit svou tvářperder la cara

cabeza: přijít o rozum, ztratit hlavuperder la cabeza

calma: ztratit klid kdo, rupnout nervy komuperder la calma algn

conciencia: ztratit vědomíperder la conciencia

consciencia: ztratit vědomíperder la consciencia

descrédito: ztratit dobré jméno/dobrou pověstcaer en descrédito

conocimiento: ztratit vědomí, upadnout do bezvědomíperder el conocimiento

equilibrio: ztratit rovnováhuperder el equilibrio

hilo: ztratit nit hovoru ap.perder el hilo

norte: ztratit smysl (života)perder el norte

ztracený: ztracený případcaso perdido