Hlavní obsah

veřejný

Přídavné jméno

  1. (konaný veřejně) откры́тый, публи́чный, гла́сныйveřejné zasedání/hlasováníоткры́тое заседа́ние/голосова́ниеveřejná zpověďпубли́чная и́споведьveřejná generálkaоткры́тая генера́льная репети́цияveřejné míněníобще́ственное мне́ниеekon. veřejná (obchodní) soutěžпубли́чный те́ндер
  2. (sloužící všem) обще́ственный, публи́чный(služby) коммуна́льныйveřejný důmпубли́чный дом, zast. дом терпи́мостиveřejná knihovnaпубли́чная библиоте́каveřejná dopravaобще́ственный тра́нспортveřejné stravováníобще́ственное пита́ниеveřejné záchodyобще́ственные туале́ты
  3. (obecně rozšířený) обще́ственныйveřejné tajemstvíсекре́т полишине́ляprůzkum veřejného míněníиссле́дование обще́ственного мне́нияekon. veřejná obchodní společnostоткры́тое торго́вое о́бщество
  4. (činitel, správa ap.) обще́ственныйpráv. veřejný žalobce prokurátorобще́ственный обвини́тельVeřejná bezpečnostМили́ция обще́ственной безопа́сностиveřejný činitelобще́ственный де́ятель

Vyskytuje se v

dražba: veřejná dražbaпубли́чные торги́

dům: veřejný důmпубли́чный дом

líčení: veřejné/neveřejné líčeníпубли́чное/закры́тое разбира́тельство

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док

prostranství: veřejné prostranstvíобще́ственная пло́щадь

soutěž: veřejná (nabídková) soutěžпубли́чный те́ндер

správa: veřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́ция

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

útok: útok na veřejného činiteleсопротивле́ние представи́телю вла́сти

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

záchod: veřejné záchodyобще́ственные туале́ты

činitel: veřejný činitelобще́ственное лицо́

debata: veřejná debataоткры́тая диску́ссия

finance: veřejné/státní financeпубли́чные/госуда́рственные фина́нсы

knihovna: ústřední/veřejná knihovnaцентра́льная/публи́чная библиоте́ка

obhájce: veřejný obhájceпубли́чный защи́тник

projev: veřejný projevпубли́чное выступле́ние

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

stravování: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

volba: tajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ние

vystoupení: veřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ние

zájem: hájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сы

zasedání: neveřejné zasedáníзакры́тое заседа́ние

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

tajemství: veřejné tajemstvíсекре́т полишине́ля

veřejný: veřejná zpověďпубли́чная и́споведь