Hlavní obsah

zdravý

Přídavné jméno

  1. (o člověku ap.) sano/-a, in buona salute, in forma
  2. (o částech těla)zdravé zubydenti m pl sani
  3. (svědčící o zdraví)zdravá chuť k jídlusano appetito m
  4. (zdraví prospěšný) sano/-a(hl. prostředí) salubrezdravý spáneksonno m sanozdravé jídlocibo m sanozdravý rozumbuonsenso m

Vyskytuje se v

chatrný: chatrné zdravísalute fragile

prospěšný: zdraví prospěšnýbenefico/-a per la salute

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

rozum: zdravý/selský rozumbuonsenso

strava: zdravá stravacibi sani, výživa alimentazione sana

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

výživa: zdravá výživaalimentazione sana

zdraví: Na zdraví!Alla salute!, Cincin!, po kýchnutí Salute!

zdraví: tělesné zdravísalute fisica

zdraví: duševní zdravísalute mentale, sanità

zničit: zničit si zdraví čímrovinarsi la salute

hlavně: Hlavně zdraví.La salute prima di tutto.

ničit: Nenič si zdraví!Non rovinarti la salute.

podlomený: podlomené zdravísalute minata

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.Ciò ha minato la sua salute.

poškozovat: Kouření poškozuje zdraví.Il fumo danneggia la salute.

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

škodit: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

vyvážený: zdravá a vyvážená výživanutrizione sana e bilanciata

buk: zdravý jako buksano come un pesce

ryba: zdravý jako rybasano come un pesce

řepa: zdravý jako řípasano come un pesce

buono: buona salutedobré zdraví

buono: respirare aria buonadýchat zdravý vzduch

cibo: cibo sano/nutrientezdravé/výživné jídlo

colorirsi: colorirsi in visozískat (zdravou) barvu v obličeji

comune: senso comunezdravý/selský rozum

di: sano di corpozdravý na těle

felicità: Felicità!Ať slouží!, Na zdraví! při kýchnutí

ferro: salute di ferroželezné zdraví

lesione: dir. lesione personalefyzická újma, ublížení na zdraví

malsano: stile di vita malsanonezdravý způsob života

mantenere: mantenere la sanità mentalezachovat si zdravý rozum

nocciolo: nocciolo duro di qczdravé jádro čeho

nocivo: nocivo per la/alla salutezdraví škodlivý

pregiudizio: grave pregiudizio alla salutevážná újma na zdraví

prosperare: prosperare di salutebýt zdravý, těšit se dobrému zdraví

salute: salute fisica/mentalefyzické/duševní zdraví

salute: far male alle saluteškodit zdraví

salute: essere salutebýt zdravý o činnosti ap.

salute: alla salute di qna zdraví koho připít ap.

sanità: sanità mentale/di menteduševní zdraví

sano: cibi sanizdravé jídlo, zdravá strava

sano: sonno sanozdravý spánek

senso: buon senso, senso comunezdravý/selský rozum

vita: vita sana/attiva/agiatazdravý/aktivní/pohodlný život

a: Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.

bere: bere alla salute di qnapít se na čí zdraví

minare: Una malattia ha minato la sua salute.Nemoc mu podlomila zdraví.

nuocere: Il fumo nuoce alla salute.Kouření škodí zdraví.

rovinare: Non ti rovinare la salute!Nenič si zdraví!

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

tendere: La mia salute tende a migliorare.zdraví se postupně zlepšuje.

godere: přen. godere di buona salutetěšit se dobrému zdraví

mente: Mente sana in corpo sano.Ve zdravém těle zdravý duch.

pesce: sano come un pescezdravý jako rybička

pro: Buon pro!Ať slouží!, Na zdraví!

sano: sano come un pescezdravý jako řípa/rybička