Hlavní obsah

zdravý

Přídavné jméno

  1. (o člověku ap.) sano/-a, in buona salute, in forma
  2. (o částech těla)zdravé zubydenti m pl sani
  3. (svědčící o zdraví)zdravá chuť k jídlusano appetito m
  4. (zdraví prospěšný) sano/-a(hl. prostředí) salubrezdravý spáneksonno m sanozdravé jídlocibo m sanozdravý rozumbuonsenso m

Vyskytuje se v

chatrný: chatrné zdravísalute fragile

prospěšný: zdraví prospěšnýbenefico/-a per la salute

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

rozum: zdravý/selský rozumbuonsenso

strava: zdravá stravacibi sani, výživa alimentazione sana

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

výživa: zdravá výživaalimentazione sana

zdraví: Na zdraví!Alla salute!, Cincin!, po kýchnutí Salute!

zničit: zničit si zdraví čímrovinarsi la salute

hlavně: Hlavně zdraví.La salute prima di tutto.

ničit: Nenič si zdraví!Non rovinarti la salute.

podlomený: podlomené zdravísalute minata

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.Ciò ha minato la sua salute.

poškozovat: Kouření poškozuje zdraví.Il fumo danneggia la salute.

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

škodit: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

vyvážený: zdravá a vyvážená výživanutrizione sana e bilanciata

buk: zdravý jako buksano come un pesce

ryba: zdravý jako rybasano come un pesce

řepa: zdravý jako řípasano come un pesce

buono: dobré zdravíbuona salute

cibo: zdravé/výživné jídlocibo sano/nutriente

colorirsi: získat (zdravou) barvu v obličejicolorirsi in viso

comune: zdravý/selský rozumsenso comune

di: zdravý na tělesano di corpo

felicità: Ať slouží!, Na zdraví! při kýchnutíFelicità!

ferro: železné zdravísalute di ferro

lesione: fyzická újma, ublížení na zdravídir. lesione personale

malsano: nezdravý způsob životastile di vita malsano

mantenere: zachovat si zdravý rozummantenere la sanità mentale

nocciolo: zdravé jádro čehonocciolo duro di qc

nocivo: zdraví škodlivýnocivo per la/alla salute

pregiudizio: vážná újma na zdravígrave pregiudizio alla salute

prosperare: být zdravý, těšit se dobrému zdravíprosperare di salute

salute: fyzické/duševní zdravísalute fisica/mentale

sanità: duševní zdravísanità mentale/di mente

sano: zdravé jídlo, zdravá stravacibi sani

senso: zdravý/selský rozumbuon senso, senso comune

vita: zdravý/aktivní/pohodlný životvita sana/attiva/agiata

a: Kouření škodí zdraví.Il fumo fa male alla salute.

bere: napít se na čí zdravíbere alla salute di q

decimo: Vidí výborně., Má normální zdravý zrak.Ha dieci decimi.

minare: Nemoc mu podlomila zdraví.Una malattia ha minato la sua salute.

nuocere: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

rovinare: Nenič si zdraví!Non ti rovinare la salute!

tendere: Mé zdraví se postupně zlepšuje.La mia salute tende a migliorare.

godere: těšit se dobrému zdravípřen. godere di buona salute

mente: Ve zdravém těle zdravý duch.Mente sana in corpo sano.

pesce: zdravý jako rybičkasano come un pesce

pro: Ať slouží!, Na zdraví!Buon pro!

zdravý: zdravý rozumbuonsenso