Hlavní obsah

spaní

Podstatné jméno, rod střední

  • sonno m, il dormire mprášky na spanísonniferi m plpřed spanímprima di dormiremluvit ze spaníparlare nel sonno

Vyskytuje se v

dát: nedat spát komutogliere il sonno a q, non fare dormire a q

prášek: prášek na spanísonnifero

spíš: tím spíš(, že)...tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)

širák: spát pod širákemdormire all'aperto

tvrdě: tvrdě spátdormire sodo/profondamente

chtít se: Chce se mi spát.Ho voglia di dormire., Ho sonno.

jít: Jdu spát.Vado a dormire.

místo: Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.

moct: Nemohu spát.Non riesco a dormire.

pak: Povečeřel a pak šel spát.Ha cenato e poi è andato a letto.

sladce: Spi sladce.Sogni d'oro!

slepice: chodit spát se slepicemiandare a letto con le galline

spát: spát jako dřevo/zařezaný/dudekdormire come un ghiro

špalek: spát jako špalekdormire come un ghiro

zařezaný: spát jako zařezanýdormire come un ghiro, essere immerso nel sonno

dormire: jít spátandare a dormire

duro: tvrdě spátavere il sonno duro

fare: spát s kýmfare sesso con q

grossa: spát jako dudekpřen. dormire (del)la grossa

letto: jít do postele, jít spátandare a letto

meno: tím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností netanto/ancora/men che meno, meno che mai

nudo: spát na holé zemidormire sulla nuda terra

passare: strávit bezesnou noc, nespatpassare la notte in bianco

presto: Spi, je ještě brzo.Dormi, è ancora presto.

sodo: tvrdě spátdormire sodo

sonnifero: brát/vzít si prášky na spaníprendere sonniferi

sonno: mluvit ze spaníparlare nel sonno

supino: spát na zádechdormire supino

ancora: Ještě spí.Sta ancora dormendo.

avere: Chce se mi spát.Ho voglia di dormire.

insonne: nespat/být vzhůru až do ránarimanere insonne fino all'alba

mentre: Stalo se to, zatímco jsem spal.Accadde mentre dormivo.

pace: Nedá mi to spát.Questo non mi da pace.

per: Byl velice unavený, protože nespal.Era molto stanco per non aver dormito.

più: tím spíš(e), žetanto più che

piuttosto: spíš naštvaný než smutnýpiuttosto arrabbiato che triste

proprio: Vůbec se mi nechce spát.Non ho proprio sonno.

riposo: Dobře se vyspi/vyspěte., Hezky spi/spěte.Buon riposo!

togliere: Tyhle myšlenky mi nedají spát.Questi pensieri mi tolgono il sonno.

gallina: chodit spát se slepicemipřen. andare a letto/dormire con le galline

ghiro: spát jako dudekdormire come un ghiro

tasso: spát jako zabitý/dudek/špalekdormire come un tasso

spaní: prášky na spanísonniferi