Hlavní obsah

letto

Podstatné jméno mužské

  1. postel, lůžkocamera da lettoložnicecamera a un lettojednolůžkový pokojandare a lettojít do postele, jít spátletto a castellodvoupatrová postelletto operatoriooperační lůžko
  2. koryto řeky, řečiště
  3. podloží

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

abolire: zrušit zákonabolire una legge

allungarsi: Natáhl se na postel.Si è allungarsi sul letto.

biancheria: ložní prádlobiancheria da letto

braccio: ruka zákonail braccio della legge

buttarsi: Hodila sebou na postel.Si è buttata sul letto.

camera: ložnice/jídelnacamera da letto/pranzo

capo: záhlaví/(horní) čelo posteleil capo del letto

carrozza: jídelní/lůžkový vůzcarrozza ristorante/letto

cimice: štěnice domácícimice dei letti

confinare: upoutaný na lůžkoconfinato a letto

costituzionale: ústavní zákon, ústavní právo obordir. legge costituzionale

costretto: upoutaný na lůžkocostretto a letto

disegno: návrh zákonadisegno di legge

disfare: svléknout postel sundat povlečení a prostěradladisfare il letto

disfatto: rozestlaná/neustlaná postelletto disfatto

divano: rozkládací pohovkadivano letto

domanda: zákon nabídky a poptávkyla legge della domanda e dell'offerta

droga: lehké/těžké drogydroghe leggere/pesanti

fare: ustlat (si)fare il letto

fondo: číst co až do konceleggere qc fino in fondo

gemello: dvoulůžkový s dvěma postelemia letti gemelli

giungla: zákon džunglela legge della giungla

infrazione: překročení zákonadir. infrazione della legge

legge: v rámci zákonanei limiti della legge

lesso: vařené bramborypatate lesse

letto: ložnicecamera da letto

limite: v mezích zákonanei limiti della legge

marziale: stanné právodir. legge marziale

matrimoniale: manželská postel, hovor. letištěletto matrimoniale

mercato: zákony trhuleggi di/del mercato

mettersi: lehnout si (na lůžko)mettersi a letto

modalità: zákonem předpokládané okolnostile modalità previste dalla legge

morale: morální úsudek/zákongiudizio/legge morale

morte: na smrtelné postelisul letto di morte

naturale: přírodní zákonyleggi naturali

nome: jménem zákonain nome della legge

norma: podle zákonaa norma di legge

patata: vařené bramborypatate lesse/bollite

permettere: Zákon nedovoluje coLa legge non permette qc

piazza: jednolůžkoletto a una piazza

poltrona: rozkládací křeslopoltrona letto

presunzione: právní domněnkadir. presunzione di legge

progetto: návrh zákonadir. progetto di legge

proposta: návrh zákonaproposta di legge

rifare: ustlat postelrifare il letto

riserva: zákonná výjimkadir. riserva di legge

scendere: vylézt z postelescendere dal letto

schema: návrh zákonaschema di legge

scomparsa: sklápěcí postel do stěny, skříně ap.letto a scomparsa

scritto: psaný zákonlegge scritta

secondo: v souladu se zákonemsecondo la legge

sedere: sedět na židli/v křesle/na zemi/na postelisedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul letto

senso: ve smyslu zákonaai sensi della legge

sfatto: neustlaná postelletto sfatto

singolo: jednolůžkoletto singolo

leggere: něco na čteníqualcosa da leggere

soppalco: vyvýšená/patrová postel dole s místem pro stůl ap.letto a soppalco

spiegazione: výklad zákonaspiegazione della legge

stabilire: ustanovit co v souladu se zákonemstabilire qc a norma di legge

stanza: ložnicestanza da letto

stralcio: zkrácené znění zákonalegge stralcio

supplementare: přistýlkaletto supplementare

brambor: vařené/opékané bramborypatate lesse/al forno

čelo: čelo postelespalliera (del letto), testa del letto

číst: číst komu z rukyleggere la mano a q

čtecí: čtecí zařízeníčtečka dispositivo per leggere, pro hlasatele gobbo

čtení: brýle na čteníocchiali da leggere

dodržovat: dodržovat zákon(y)rispettare la legge

dvoulůžkový: dvoulůžkový pokojcamera doppia, s manželskou postelí též camera matrimoniale, s oddělenými lůžky camera a letti gemelli

džungle: zákon džunglelegge della giungla

fakulta: lékařská/právnická/ekonomická/filozofická/přírodovědecká fakultafacoltà di medicina/legge/economia/lettere (e filosofia)/scienze naturali

hádat: hádat z ruky komuleggere la mano a q

křeslo: rozkládací křeslo v lůžkopoltrona letto

kutě: jít na kutě spátandare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nanna

litera: litera zákonalettera della legge

lože: na smrtelném ložiin punto/sul letto di morte

ložní: ložní prádlobiancheria da letto

lůžkový: lůžkový vůzcarrozza letti, vagone letto

manželský: manželská postelletto matrimoniale

myšlenka: číst komu myšlenkyleggere il/nel pensiero di q

návrh: návrh zákonaprogetto di legge

nebe: postel s nebesyletto (a) baldacchino

nota: zpívat/hrát z notcantare/suonare leggendo lo spartito

obejít: obejít zákoneludere la legge

oddělený: oddělené ložnicecamere da letto separate

odečet: provést odečet čeholeggere qc, fare la lettura di qc

patrový: patrová postelletto a castello, vyvýšená letto a soppalco

podle: podle zákonaa norma di legge

poschoďový: poschoďová postelletto a castello

postel: manželská postelletto matrimoniale

pozpátku: číst/psát pozpátkuleggere/scrivere al contrario

prádlo: ložní prádlobiancheria da letto

právo: vyhlásit stanné právodichiarare la legge marziale

pročíst (si): pečlivě si pročíst coleggere qc con attenzione

přečíst (si): přečíst co nahlasleggere qc ad alta voce

přečtení: po přečtení čehodopo aver letto qc

předloha: předloha zákonadisegno di legge

předpis: právní předpisyprescrizioni di legge

přistýlka: pokoj s přistýlkoucamera con un letto supplementare

restituční: restituční zákonlegge sulla restituzione

rovnost: rovnost před zákonemuguaglianza davanti alla legge

rozestlat: rozestlat (postel) komupreparare il letto per q

rozkládací: rozkládací křeslopoltrona letto

ruční: ruční zbraněarmi leggere

ruka: hádat komu z rukyleggere la mano a q

sbírka: práv. sbírka zákonůraccolta di leggi

schválnost: zákon schválnostilegge di Murphy

spací: spací vůzvagone letto

stanný: vyhlásit stanné právodichiarare la legge marziale

svléct: svléknout postel povlaky ap.disfare il letto

školský: školský zákonleggi sulla scuola, legislazione scolastica

trestně: trestně stíhat kohoperseguire q (a norma di legge)

upoutat: přen. být upoután na lůžkoessere costretto/inchiodato a letto

vařený: vařené bramborypatate lesse

věštit: věštit z ruky komuleggere la mano a q

vlak: lůžkový vlaktreno con vetture letto

vůz: spací vůzvagone letto

zachování: (zákon) zachování energie(legge di) conservazione dell'energia

zákon: podle zákonasecondo/in seguito a la legge

zkrátit: zkrátit si čas čtenímpassare il tempo leggendo

znění: ve znění zákona ...per emendamento alla legge ...

aby: Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.

bavit: Baví mě čtení.Mi piace leggere., Leggere mi diverte.