Hlavní obsah

dormire

Intranzitivní sloveso

  1. i přen.spát, con q vyspat se s kýmDormi bene!Dobře se vyspi!Non riesco a dormire.Nemůžu spát.Ha dormito con lei.Vyspal se s ní.Non dormire!Nespi!andare a dormirejít spátdormirci sopravyspat se na to
  2. odpočívat, spát věčným spánkemdormire in paceodpočívat v pokoji

Vyskytuje se v

dormita: fare una bella dormitadobře se vyspat

grossa: přen. dormire (del)la grossaspát jako dudek

nudo: dormire sulla nuda terraspát na holé zemi

presto: Dormi, è ancora presto.Spi, je ještě brzo.

sodo: dormire sodotvrdě spát

supino: dormire supinospát na zádech

trascorrere: trascorrere dormendo qcprospat co

ancora: Sta ancora dormendo.Ještě spí.

avere: Ho voglia di dormire.Chce se mi spát.

bravo: Ho dormito le mie brave otto ore.Pospal jsem si těch svých osm hodin.

con: Col caldo non riesco a dormire.V teple nemůžu usnout.

mentre: Accadde mentre dormivo.Stalo se to, zatímco jsem spal.

per: Era molto stanco per non aver dormito.Byl velice unavený, protože nespal.

tenere: L'ho tenuto a dormire da noi.Přemluvil jsem ho, aby u nás přespal.

gallina: přen. andare a letto/dormire con le gallinechodit spát se slepicemi

ghiro: dormire come un ghirospát jako dudek

svegliare: Non svegliare il can che dorme.Nešťourej do vosího hnízda.

tasso: dormire come un tassospát jako zabitý/dudek/špalek