Hlavní obsah

vědění

Vyskytuje se v

dát: dát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn

hudební: hudební vědamusicologie

souhrn: souhrn věděníensemble de connaissances

srovnávací: ling. srovnávací literární vědalittérature comparée

věda: lékařská vědascience médicale

vědět: dát vědět co komufaire savoir qqch à qqn

člověk: Člověk nikdy neví.On ne sait jamais.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu...Si je l'avais su à l'avance...

kolik: , kolik uhodilo.Il sait à quoi s'en tenir.

kudy: vědět kudy na tosavoir comment s'y prendre

kudy: vědět kudy na nějsavoir comment le prendre

lézt: Ten neví, do čeho leze.Il ne sait pas dans quoi il s'engage.

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

rada: Víš si rady s...?Tu sais comment t'y prendre avec... ?

skočit: nevědět, kam dřív skočitne pas savoir par où commencer

sobě: Neví o sobě.Il est tombé dans les pommes.

vanout: vědět, odkud vítr vanesavoir de quel côté souffle le vent

víc: Víc hlav víc ví.Deux avis valent mieux qu'un.

connaissance: À ma connaissance...Pokud vím...

ignorant: être ignorant de qqchnevědět (nic) o čem, neznat co

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

pertinemment: savoir pertinemment qqchzaručeně vědět co

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

personne: Personne ne le sait.Nikdo to neví.

personne: Vous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

savoir: C'est bon à savoir.To je dobré vědět.

si: Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.

autant: Autant que je sache.Pokud vím.

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

branche: être comme l'oiseau sur la branchebýt v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přinese

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

jamais: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

jamais: Sait-on jamais ?Nikdy nevíš.

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

net: Je veux en avoir le cœur net.Chci vědět, na čem jsem.

noyé: être noyé dans qqchtopit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si rady

on: On ne sait qui, on ne sait quoi.Neví se kdo, neví se co.

prose: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam