Hlavní obsah

sel [sεl]

Podstatné jméno mužské

  1. sůl kuchyňská, mořská, koupelová, zásaditá ap.sel de Vichyjedlá sodasel de bainkoupelová sůlsel de déverglaçageposypová sůl
  2. gros sel hrubá sůl
  3. přen.pikantnost, šťavnatost

Vyskytuje se v

demi-sel: poloslaný měkký sýr druh žervé(fromage) demi-sel

homme: jako jeden mužcomme un seul homme

jet: najednou, narázd'un (seul) jet

poivre: pepř a sůl zbarvení, šedobílý, prošedivělýpoivre et sel

sel: hrubá sůlgros sel

selle: stolice výkalyselles

seul: úplně sámtout seul

couleur: jednobarevnýd'une seule couleur

coup: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

épais: semer épaishustě sít

fois: jednou (jedinkrát)une (seule) fois

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

grenier: solný sklad, solnicegrenier à sel

mieux: de son mieuxze všech sil

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

souffle: sfouknout svíčkuéteindre une bougie d'un seul souffle

tour: à tour de brasvší silou, ze všech sil

unique: jeden jedinýseul et unique

de: jediný z jeho přátelle seul de ses amis

cavalier: jednat na vlastní pěstfaire cavalier seul

cœur: de tout son cœurze všech sil

désespoir: l'énergie du désespoirzoufalé vzepětí sil když je vše ztraceno

élan: běžet tryskemcourir d'un seul élan

fer: bras de ferpřetlačování rukou, páka, přen. měření sil

pièce: být z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádnýêtre fait d'une seule pièce

raccourcir: à bras raccourcisze všech sil, vší silou, vší mocí

récolter: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

semer: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

dvojice: couple de forcesfyz. dvojice sil

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: jediný svého druhuseul de son espèce

jednou: ani jednoupas une seule fois

kamenný: kamenná sůlsel gemme

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

mořský: mořská sůlsel marin

obilí: semer le grain(za)sít obilí

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

sedlo: dámské sedloselle d'amazone

soda: jedlá sodabicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, BeF sel de Vichy, CaF petite vache

sůl: gastr. kuchyňská sůlsel de cuisine

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

zastávka: bez zastávkysans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traite

bouře: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

nový: reconstituer ses forcesnabýt nových sil

pepř: vlasy barvy pepř a sůlcheveux poivre et sel

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

sít: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

sklenice: podívat se sklenici na dnovider un verre d'un seul coup

sklidit: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklidí bouři.

vynechat: nevynechat jedinou příležitost k čemune pas manquer une seule occasion de faire qqch

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn