Hlavní obsah

viewing [ˈvjuːɪŋ]

Vyskytuje se v

block: bránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhledblock sb's view

over: výhled na coview over sth

point of view: z jakého hlediska/pohledu, co se týče čehofrom some point of view

view: vzhledem k čemu, s ohledem na, se zřetelem coin view of

fact: proto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, žein view of the fact that

mirror: zpětné zrcátkomotor. rear-view mirror

rear: pohled zezadurear view

scenic: (krásná) vyhlídkascenic view

top: půdorys, pohled shora, nadhledtop view

uncritical: nekritický pohled hodnoceníuncritical view

apart: Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.Their views are miles apart.

command: skýtat výhled na cocommand a view of sth

bok: pohled z boku profilside view

bránit: bránit komu ve výhledu na coobstruct sb's view of sth

celkový: celkový pohled na cogeneral view of sth

dohled: na dohled(with)in view

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohled: z mého pohledufrom my point of view

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

žabí: pohled z žabí perspektivyworm's eye view

blokovat: blokovat komu výhledbe blocking sb's view

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

překážet: překážet komu ve výhledublock sb's view

seshora: pohled seshoraview from above

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

uchvátit: Ten výhled mě uchvátil.I was enthralled by the view.

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

vadit: vadit komu ve výhledublock sb's view

vidět: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

volný: volný výhledunobstructed/clear view

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

perspektiva: přen. ptačí perspektivabird's eye view

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth