Hlavní obsah

track [træk]

Podstatné jméno

  1. stezka, cesta, pěšina vyšlapaná spíš než vybudovanácycle trackcyklistická stezka
  2. sport.(závodní) dráhasport. athletics trackatletická dráhatrack shoestretry, běžecké boty
  3. track(s) žel.koleje, traťžel. single trackjednokolejná traťžel. dead(-end) trackkusá kolejžel. branch trackpřípojná kolejžel. loading tracknakládací kolejtrack cranekolejový jeřáboff the trackvykolejený
  4. hud.nahrávka, skladba, píseň na albu
  5. tracks stopy, otisky, šlépěje v hlíně ap.tire tracksotisky pneumatik
  6. AmEučební skupina žáci stejné úrovněBrE= stream
  7. tech.rozchod (kol)

Vyskytuje se v

fast track: rychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cílefast-track

track: koleje, traťtrack(s)

athlete: (lehký) atletAmE track (and field) athlete

cart: polní cestacart track

dirt: polní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačkadirt road/track

lay: položit kolejelay track

outside: vnější dráha běžeckásport. outside track

path: sledování dráhy pohybutech. path tracking

running: běžecká dráhasport. running track

track and field: (lehký) atlettrack and field athlete

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the track

jednostopý: tech. jednostopé vozidlotwo-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycle

kolej: vedlejší kolejsiding, i přen. sidetrack, výhybná spur track

kusý: žel. kusá kolejdead-end track

lehký: sport. lehká atletikatrack and field

pás: pásy vozidla ap.(continuous) tracks, caterpillar tracks, tankové též tank tracks

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

stezka: cyklistická stezkacycle track/cycleway/AmE bikeway

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

trať: žel. jednokolejná/dvoukolejná traťsingle/double track

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

zahladit: zahladit stopycover one's tracks

vyjet: vyjet z kolejíjump the rails, derail, leave the track

beaten: odlehlý, v ústraní, z ruky o místěoff the beaten track