Hlavní obsah

trail [treɪl]

Vyskytuje se v

commit: be committed for trialbýt postaven před soud

trail: be on the trail of sb/sthbýt na stopě koho/čeho, pátrat po kom/čem

trial: trialsof sth strasti, trápení, útrapy čeho

adjourn: práv. adjourn a trialodročit proces

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

clinical: clinical trialsklinické testy

detention: pre-trial detentionpředběžné zadržení, vyšetřovací vazba do doby započetí soudního líčení

error: method of trial and errormetoda pokusu a omylu

jury: trial by jury, jury trialřízení před porotou

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

scenic: scenic trailvyhlídková trasa horská ap.

stand: stand trialmít soud, stanout před soudem

summary: práv. summary trialzkrácený proces

test: tested in clinical trialsklinicky testováno

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

wine: wine trail/roadvinařská/vinná stezka

hit: AmE hit the road/trailvyrazit na cestu

cesta: blaze a trail in sthrazit (novou) cestu v čem

lano: auta towrope, towline, za horkovzdušným balonem dragrope, trail ropevlečné lano

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

porota: trial by juryřízení před porotou

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

přistávací: landing flaps, brzdicí trailing edge flapspřistávací klapky

razit: blaze a trailpřen. razit (novou) cestu

soud: in court, obžalovaný on trialpřed soudem

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

stezka: nature trail(naučná) stezka

stopa: track sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sthjít po stopě koho/čeho

zkušební: odsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial periodzkušební doba/lhůta

spravedlivý: fair trialspravedlivý soud

blaze: blaze a trailin sth být průkopníkem, (pro)razit (novou) cestu v čem pokroku ap.