Hlavní obsah

nejhorší

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

špatný: špatný vkusbad/poor taste

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

špatný: špatná pověstbad reputation

špatný: špatné zprávybad news

špatný: špatné znameníbad sign

špatný: špatné svědomíbad/guilty conscience

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zlé: Nic ve zlém.bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly

zlý: zlý duchevil spirit

zlý: zlý úmyslevil intention, práv. malice

zlý: zlé časybad/hard times

zlý: zlé znameníbad sign, foreboding

zlý: zlé zprávybad news

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

sen: zlý senbad dream, nightmare

špatný: za špatného počasíin bad weather

špatný: špatná kvalitapoor/low/inferior quality

špatný: Je špatný řidič.He is a bad/poor driver.

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

špatný: špatná odpověďwrong answer

špatný: nastoupit do špatného vlakuget on the wrong train

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

špatný: To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.You've come to the wrong shop/person., You're barking up the wrong tree.

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.