Hlavní obsah

zvládnout

Dokonavé sloveso

  1. (zdolat) co manage, do sth(vypořádat se) handle sth, cope, deal with sth, get on top of sthZvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?To zvládneš!You can make/do it!, You'll manage!zvládnout tohovor. make it
  2. (zkrotit) co control, curb, master sth
  3. (osvojit si) co master sth

Vyskytuje se v

přehled: manage sth without difficulty, sail through sthzvládnout co s přehledem

levý: It was a piece of cake for him.Zvládl to levou zadní.

lze: It can be done.Lze to zvládnout/provést.

takový: Such a man would make it.Takový chlap by to zvládl.

zadní: It's a piece of cake (for you).To zvládneš levou zadní.

meet: meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

rise: rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout

waltz: slang. waltz through sthsnadno projít, proplout čím, snadno zvládnout, zmáknout levou zadní co

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

for: I did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.

zvládnout: hovor. make itzvládnout to