Hlavní obsah

test [test]

Podstatné jméno

  1. zkouška, teststand the testobstát (ve zkoušce)nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraníMOT testtechnická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STKscreen testkamerová zkouška při výběru herců pro roleworking testprovozní zkouškawearing testzkouška opotřebenímultiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností
  2. = test match
  3. urine testrozbor moči

Vyskytuje se v

cloze: cloze (test)doplňovací test, doplňovačka k výuce cizího jazyka

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

smear: smear (test)výtěr/stěr (z) děložního čípku, pap test

test: be testedfor sth podstoupit vyšetření, jít na testy na co na cukrovku ap.

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

admission: admission testspřijímací testy

assessment: assessment testrozřazovací test

benchmark: benchmark testsrovnávací test

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

clinically: clinically testedklinicky testovaný

competency: math competency testtest znalostí z matematiky

dope: dope testtest na přítomnost drog v těle

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

economy: ekon. economy testtest spotřeby (paliva)

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

laboratory: laboratory equipment/testinglaboratorní vybavení/testování

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

mock: mock testcvičný test jen na zkoušku

pregnancy: pregnancy testtěhotenský test

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

saliva: saliva testtest ze slin, slinný test

screen: screen testkamerová zkouška, tech. zkouška prosevem

selection: selection testvýběrový test

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

strength: strength testzkouška pevnosti

testing: electrical testingelektrorevize

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

urine: urine testrozbor/vyšetření moči na přítomnost drog ap.

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

bitch: The test was a bitch.Ten test byl kurevsky těžký.

bugger: The test was a real bugger.Ten test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.