Hlavní obsah

les

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

more: víceméněmore or less

much: a už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)much less

than: více/méně než comore/less than

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

forest: forest clearingmýcení lesa

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

haste: Pospíchej pomalu.More haste, less speed.

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

levný: levnějšícheaper, less expensive

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

nic: (o) nic míňno less

spíš: tím spíš nestill less (so)

teprve: (a) už teprve nemuch less

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

končit: The forest ends here.Zde les končí.

létat: You can't make an omelette without breaking eggs.Když se kácí les, lítají třísky.

necelý: za necelý rokin less than a year

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

tvořit: The forest comprises mostly pines.Les je tvořen převážně borovicemi.

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

začátek: on the edge of the forestna začátku lesa

dříví: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

les: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

nošení: It's like carrying coal to Newcastle.To je nošení dříví do lesa.

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

care: je mi (to) úplně jednoI couldn't care less