Hlavní obsah

costing [ˈkɒstɪŋ]

Vyskytuje se v

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

bundle: cost sb a bundlestát koho balík

cost: costsnáklady, výdaje, výlohy na domácnost, podnikání ap.

cost: cost (out)sth odhadnout náklady na co předem, vykalkulovat cenu

cost: at all costsza každou cenu, stůj co stůj zabránit ap.

earth: cost the earthstát hromadu peněz

acquisition: ekon. acquisition costspořizovací náklady

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

cost: at no costzdarma, bezplatně

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

court: court costssoudní výlohy

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

distribution: ekon. distribution cost(s)distribuční náklady

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

liquidation: liquidation costlikvidační cena

maintenance: maintenance costsnáklady na údržbu

marginal: ekon. marginal costsmezní náklady

opportunity: ekon. opportunity costnáklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

purchase: ekon. purchase costspořizovací náklady

recoverable: ekon. recoverable costnávratný výdaj který je možno získat zpět

retraining: retraining costsnáklady na rekvalifikaci

total: total costscelkové náklady

unit: ekon. unit costjednotkové náklady

variable: ekon. variable costsvariabilní náklady

warehousing: warehousing costsskladovací náklady

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

cost: available at a cost of ...k dostání za (cenu) ...

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

cena: prodávat co pod cenoutržní undersell, nákladů sell sth below cost

cena: za cenu čehoat the cost of sth

náklad: životní nákladycost of living

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

produkční: produkční nákladyproduction costs

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přeprava: náklady za přepravutransportation costs

režijní: režijní nákladyoverhead costs/expenses

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

úspora: úspora energie/nákladů/paliva/teplaenergy/costs/fuel/heat saving

vykalkulovat: vykalkulovat cenu čeho výrobku ap.cost (out) sth

výloha: ekon. cestovní výlohytravel(ling) expenses/costs

životní: ekon. životní nákladycost of living

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycover costs

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.