Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) propio(ve vlastnictví) de su propiedad
  2. (výhradně patřící, související) propio(osobní) personal(soukromý) particularmít vlastní názortener su propia opiniónna vlastní nebezpečía su propio riesgona vlastní očicon sus propios ojos
  3. (citově patřící k někomu) propio
  4. (pokrevní) carnal, propio, legítimo
  5. (osobně vytvořený) auto-, propiosport. vlastní brankaautogol mekon. vlastní náklady přímégastos m pl directosekon. vlastní směnkaabonaré m, pagaré m
  6. (tvořící podstatu) real, actual(typický) característico

Vyskytuje se v

bratr: hermanastro , mající společného jednoho rodiče medio hermano nevlastní bratr

dcera: hijastra nevlastní dcera

dítě: hijastro nevlastní dítě

jméno: nombre propiovlastní jméno

nebezpečí: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

nevlastní: madrastra /padrastro nevlastní matka/otec

půda: poseer/expropiar/nacionalizar tierras vlastnit/vyvlastnit/znárodnit půdu

sestra: hermanastra nevlastní sestra

účet: por cuenta propiana vlastní účet

matka: madrastra nevlastní matka

náklad: comprar por su cuentakoupit na vlastní náklady

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

otec: padrastro nevlastní otec

podobizna: autorretrato vlastní podobizna

zájem: por su propio interésve svém vlastním zájmu

zakusit: experimentar en sus propias carneszakusit na vlastní kůži

žádost: a petición propiana vlastní žádost

hrob: cavar su propia tumbakopat si vlastní hrob

krk: tomarse la muerte por su manonasadit vlastní krk

kůže: vivir en sus propias carneszažít na vlastní kůži

pán: ser dueño de sí mismobýt svým vlastním pánem

pěst: por cuenta propiana vlastní pěst

polívčička: llevar el agua a su molino, arrimar el ascua a su sardinapřihřívat si svou vlastní polívčičku

él: por él mismovlastní zásluhou, vlastním úsilím

hecho: de hechove skutečnosti, opravdu, doopravdy, vlastně

hermano: hermano de madre/padrenevlastní bratr z matčiny/otcovy strany

riesgo: por su cuenta y riesgona vlastní riziko

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

fosa: cavar su propia fosakopat si vlastní hrob

vlastní: a su propio riesgona vlastní nebezpečí