Hlavní obsah

nevlastní

Vyskytuje se v

bratr: hermanastro , mající společného jednoho rodiče medio hermano nevlastní bratr

dcera: hijastra nevlastní dcera

dítě: hijastro nevlastní dítě

jméno: nombre propiovlastní jméno

nebezpečí: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

půda: poseer/expropiar/nacionalizar tierras vlastnit/vyvlastnit/znárodnit půdu

sestra: hermanastra nevlastní sestra

účet: por cuenta propiana vlastní účet

vlastní: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

matka: madrastra nevlastní matka

náklad: comprar por su cuentakoupit na vlastní náklady

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

otec: padrastro nevlastní otec

podobizna: autorretrato vlastní podobizna

zájem: por su propio interésve svém vlastním zájmu

zakusit: experimentar en sus propias carneszakusit na vlastní kůži

žádost: a petición propiana vlastní žádost

hrob: cavar su propia tumbakopat si vlastní hrob

krk: tomarse la muerte por su manonasadit vlastní krk

kůže: vivir en sus propias carneszažít na vlastní kůži

pán: ser dueño de sí mismobýt svým vlastním pánem

pěst: por cuenta propiana vlastní pěst

polívčička: llevar el agua a su molino, arrimar el ascua a su sardinapřihřívat si svou vlastní polívčičku

él: por él mismovlastní zásluhou, vlastním úsilím

hecho: de hechove skutečnosti, opravdu, doopravdy, vlastně

hermano: hermano de madre/padrenevlastní bratr z matčiny/otcovy strany

riesgo: por su cuenta y riesgona vlastní riziko

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

fosa: cavar su propia fosakopat si vlastní hrob

nevlastní: madrastra /padrastro nevlastní matka/otec