Hlavní obsah

usted

Zájmeno

  1. vy vykání v j.č.tratar de ustedvykat
  2. hovor., žert.Vy, pane
  3. AmeE,RAndavy tykání v mn. č.

Vyskytuje se v

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

altura: a la altura de algve výši čeho, na úrovni čeho, v blízkosti čeho

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amor: al amor de la lumbreblízko ohně, u ohně

andada: volver a las andadasvrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykům

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

año: año de la nana/pera/polca/maricastañahrozně/strašně dávno

arca: arca de la alianzaarcha úmluvy

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

atención: a la atención de algnk rukám koho adresovaný dopis

baba: caérsele la baba a algnslintat nadšením kdo

baraja: romper la barajazrušit dohodu/úmluvu

bartola: a la bartola(zcela) bezstarostně

benemérito: la Beneméritačetnictvo ve Španělsku

blanco: blanco de la uñalůžko nehtu

boca: abrir la bocaotevřít pusu, promluvit

bolsa: bolsa o la vida!Peníze nebo život!

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bota: colgar las botaspověsit fotbal ap. na hřebík, přestat s fotbalem ap.

buscar: buscarse la vidavydělávat si na živobytí

cabeza: apostar la cabezavsadit krk, dát ruku do ohně

caca: caca de (la) vacafuj!, bakaný zákaz dítěti

caída: a la caída de la tardeza soumraku, k večeru

calle: dejar en la callenechat na dlažbě bez prostředků

camiseta: sudar la camisetamoct se ztrhat

campana: doblar las campanaszvonit umíráček/hrana

cara: dar la caranést zodpovědnost, čelit následkům

cartilla: leer la cartilla a algnvyhubovat, vycinkat, číst levity komu

casa: de la casavlastní, domácí víno ap. v restauraci

ceja: hasta las cejasaž po uši/krk, úplně, maximálně

cerviz: agachar/bajar/doblar la cervizante algn sklonit se před kým

chapado: chapado a la antiguastaromódní, se staromódními názory

clara: a las clarasjasně, otevřeně říct ap.

comer: comerse la cabeza/el cococon/por alg lámat si hlavu, dělat si starosti s čím, neustále myslet na co

contrario: llevar la contraria a algnodporovat, vzdorovat komu, stavět se proti komu

corriente: contra (la) corrienteproti proudu proti názoru většiny ap.

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

cuenta: caer en la cuentaalgn de alg dojít komu co, uvědomit si kdo co

deriva: a la derivaunášený proudem, unášený větrem

desbandada: a la/en desbandadazmateně, překotně, všemi směry prchat ap.

descarnada: la descarnadasmrtka, zubatá (s kosou)

desesperado: a la desesperadazoufale

dios: a la buena de Diosnazdařbůh

disparada: a la disparadaúprkem

disposición: a (la) disposición de algnk dispozici komu

doloroso: la dolorosaúčet, účtenka

dos: las dosdvě hodiny na hodinkách

ejecutor: ejecutor (de la justicia)kat, popravčí

escucha: a la escuchapřipravený k poslechu

espada: entre la espada y la paredv úzkých

espalda: dar/volver la espalda a algnotočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomoci

espuma: crecer como (la) espumarůst před očima

estacada: dejar en la estacada a algnnechat ve štychu koho, nepomoct komu

estirar: estirar la patanatáhnout brka/bačkory zemřít

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu

fin: al fin y al cabo, al fin y a la/al postrekonec konců, koneckonců

flaco: las vacas flacasobdobí utahování opasků, hubená léta

frente: con la frente muy altase zvednutou hlavou hrdě

fuera: con la lengua fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

gallina: la gallina de los huevos de orozlatý důl, slepice snášející zlatá vejce

gamba: meter la gambaudělat trapas/botu

ganar: ganar por la manopředběhnout konkurenci ap.

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

gorra: con la gorrahravě, levou zadní

gota: sudar la gota gordapotit krev velice se namáhat

hacer: hacer la pelota a algnpodlézat, vlichocovat se komu

hasta: Hasta la próxima.Ahoj příště.

hijo: hijo de la chingadazkurvysyn, ničema, padouch

hincar: hincar la rodillapokleknout, kleknout si na jedno koleno

abrir: abrir la manobýt štědrý