Hlavní obsah

přes

Vyskytuje se v

čas: рабо́тать сверхуро́чноdělat přes čas

jeden, jedna, jedno: (все) наперебо́йjeden přes druhého

něco: с небольши́мněco přes

práce: сверхуро́чная рабо́таpráce přes čas

ulice: прода́жа/еда́ на вы́носprodej přes ulici

čenich: получи́ть по но́суdostat přes čenich

držka: дать кому в мо́рдуdát komu přes držku

hodina: ждать бо́льше ча́саčekat přes hodinu

hodit: набро́сить на себя́ хала́тpřen. hodit přes sebe župan

napršet: Но́чью прошёл дождь.Přes noc napršelo.

noc: оста́ться ночева́тьzůstat přes noc

noha: положи́ть но́гу на́ ногуdát nohu přes nohu

pracovat: рабо́тать сверхуро́чно/на дому́pracovat přes čas/doma

pronést: протащи́ть че́рез грани́цуpronést přes hranici

propustit: пропусти́ть че́рез грани́цуpropustit přes hranici

protáhnout: Бесе́да зашла́ за по́лночь.Beseda se protáhla přes půlnoc.

přehodit: положи́ть/переложи́ть но́гу на́ ногуpřehodit (si) nohu přes nohu

přecházet: пересека́ть доро́гуpřecházet (přes) cestu

přejít: перейти́ че́рез мостpřejít (přes) most

přelít: перели́ть че́рез крайpřelít přes okraj

přetáhnout: перетяну́ть сви́тер че́рез го́ловуpřetáhnout svetr přes hlavu

skákat: пры́гать че́рез скака́лкуskákat přes švihadlo

stavět: стро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět most přes řeku

taška: су́мка че́рез плечо́taška přes rameno

zadeček: шлёпнуть по по́пке когоplácnout přes zadeček koho

čára: сорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты комуudělat komu čáru přes rozpočet

huba: получи́ть по мо́рдеdostat přes hubu

jen: То́лько че́рез мой труп!Jen přes mou mrtvolu!

kapsa: тряхну́ть мошно́йpraštit se přes kapsu

koleno: руби́ть сплеча́ что, идти́ на проло́мlámat co přes koleno

mrtvola: шага́ть по тру́памjít přes mrtvoly

paluba: вы́кинуть за борт кого/чтоhodit koho/co přes palubu

pátý: переска́кивать с пя́того на деся́тоеplést páté přes deváté zmateně, popleteně

plácnout: раскоше́литьсяplácnout se přes kapsu

praštit se: тряхну́ть мошно́й, расступи́ться, расще́дритьсяpraštit se přes kapsu

prst: укороти́ть ру́ки кому, дать кому по рука́мklepnout koho přes prsty

přehnout: вы́сечь кого, вы́пороть кого, нашлёпать когоpřehnout koho přes koleno

rozpočet: расстро́ить чьи пла́ныudělat komu čáru přes rozpočet

škrt: спу́тать ка́рты кому, расстро́ить чьи пла́ныudělat komu škrt přes rozpočet překazit plány

барье́рный: барье́рный бегběh přes překážky

борт: Челове́к за борто́м!Muž přes palubu!

вы́нос: прода́жа на вы́носprodej přes ulici

пере́ть: пере́ть напроло́мjít přes mrtvoly

тряхну́ть: тряхну́ть мошно́й/карма́номpraštit se přes kapsu

а́ська: перепи́ска по а́ськеkomunikace přes ICQ

вопреки́: вопреки́ запреще́ниюpřes zákaz

посте́ль: попа́сть куда че́рез посте́льdostat se kam přes postel

препя́тствие: бег с препя́тствиямиpřekážkový běh, běh přes překážky

со́рок: кому за со́рокje komu přes čtyřicet (let)

съе́здить: съе́здить кого по мо́рдеdát komu přes hubu

идти́: идти́ напроло́мnezastavit se před ničím, jít přes mrtvoly

поро́г: на поро́г кого не пуска́тьnepouštět koho přes práh koho

труп: шага́ть по тру́памjít přes mrtvoly

přes, přese: Челове́к за бо́ртом!Muž přes palubu!