Hlavní obsah

се́рдце [-рц-]

Podstatné jméno, rod střední-а; -дца́, -де́ц, -дца́м

  1. поло́жа ру́ку на се́рдце hovor.otevřeně, upřímně

Podstatné jméno, rod mužský-а; 6 мн. в сердца́х

Vyskytuje se v

надрыва́ться: се́рдце надрыва́етсяsrdce puká

се́рдце: поло́жа ру́ку на се́рдцеotevřeně, upřímně

скрепи́ть: скрепя́ се́рдцеs těžkým srdcem

хвата́ть: хвата́ть за се́рдце когоchytat/brát za srdce, dojímat koho

замира́ние: с замира́нием се́рдцаse zatajeným dechem

масса́ж: масса́ж се́рдцаmasáž srdce

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Ty máš zlaté srdce.

веле́ние: По ве́лению се́рдца.Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

кровь: Се́рдце кро́вью облива́ется.Srdce mi krvácí., Je mi to líto.

нож: как ножо́м по се́рдцуjako nůž do srdce

свине́ц: лечь свинцо́м на се́рдцеtížit jako olovo, těžce dolehnout

стеснённый: со стеснённым се́рдцемs těžkým srdcem

чита́ть: чита́ть в сердца́хčíst v srdcích

dobyvatel: сердцее́д, похити́тель же́нских серде́цdobyvatel ženských srdcí

ischemický: ишеми́ческая боле́знь се́рдцаischemická choroba srdeční

komora: желу́дочек се́рдцаsrdeční komora

krajina: о́бласть се́рдцаkrajina srdeční

mrtvice: разры́в се́рдца, инфа́ркт миока́рдаmed. srdeční mrtvice

onemocnění: боле́зни се́рдцаmed. onemocnění srdce

srdce: остано́вка се́рдцаmed. zástava srdce

srdeční: (врождённый) поро́к се́рдцаmed. (vrozená) srdeční vada

vada: врождённый поро́к се́рдцаvrozená srdeční vada

zástava: остано́вка се́рдцаmed. srdeční zástava

dělat: Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу., Не обраща́й на э́то внима́ния.Nic si z toho nedělej.

dobrý: У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.Má dobré srdce.

operace: опера́ция на се́рдцеoperace srdce

píchat: У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце/грудь.Píchá mě v boku/u srdce/na prsou.

píchnout: Меня́ кольну́ло в се́рдце.Píchlo mě u srdce.

podlehnout: умере́ть от боле́зни се́рдцаpodlehnout srdečnímu onemocnění

podmanit (si): покори́ть её се́рдцеpodmanit si její srdce

postižení: поро́к се́рдцаpostižení srdce

pracovat: Се́рдце отка́зывается рабо́тать.Srdce přestává pracovat.

přivinout: прижа́ть (к се́рдцу) ребёнкаpřivinout (k srdci) dítě

usedat: пря́мо се́рдце замира́етaž srdce usedá

vrozený: врождённый поро́к се́рдцаmed. vrozená srdeční vada

vzít si: приня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцуvzít si co (příliš) k srdci

k, ke, ku: приня́ть что бли́зко к се́рдцуvzít si co k srdci

příliš: Он всё принима́ет бли́зко к се́рдцу., Он всё о́чень пережива́ет.Příliš si to bere.

spadnout: У меня́ ка́мень с души́ свали́лся/от се́рдца отлегло́.Spadl mi kámen ze srdce.

z, ze: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

zlato: У него́ золото́е се́рдце.Má srdce ze zlata.

имени́ны: имени́ны се́рдцаsvátek, radost