Hlavní obsah

wünschen

Vyskytuje se v

Teufel: j-n zum Teufel wünschenposlat koho ke všem čertům

Tod: j-m den Tod an den Hals wünschenpřát komu (jen) smrt jen to nejhorší

übrig: sehr zu wünschen übrig lassenmít velké rezervy výkon ap.

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

angenehm: j-m angenehme Unterhaltung wünschenkomu přát příjemnou zábavu

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

aby: Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

popřát: j-m gute Nacht wünschenpopřát komu dobrou noc

přání: herzliche Wünsche zum Geburtstagsrdečné přání k narozeninám

přát: gute Nacht wünschenpřát dobrou noc

přát si: Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?Co si přeješ k narozeninám?

ráčit: Was wünschen Sie (sich)?hovor. Co (si) račte přát?

radostný: j-m frohe Festtage wünschenpřát komu radostné svátky

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho

úspěch: j-m viel Erfolg wünschenpřát komu mnoho úspěchů

Velikonoce: Ich wünsche dir frohe Ostern!Přeji ti veselé Velikonoce!

horoucí: j-n zur Hölle wünschenposílat koho do horoucích pekel

poplivat: j-m toi, toi, toi wünschenpřen. poplivat koho pro štěstí

Kuckuck: j-n zum Kuckuck wünschenposlat koho k čertu