Hlavní obsah

übrig

Vyskytuje se v

vielleicht: Ich habe vielleicht noch zehn Euro übrig.Zůstalo mi ještě asi deset eur.

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

ostatní: übrige Sachenostatní věci

přebraný: übrig gelassene Warepřebrané zboží

přebývat: Das Geld bleibt ihm nicht übrig.Peníze mu nepřebývají.

vybýt: Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.Na to nám už nevybyl čas.

vyočkovat: Man muss die übrig gebliebenen Dosen noch verimpfen.Musí se ještě vyočkovat zbývající dávky.

übrig: ein Übriges tunzavršit, dokonat zbytek